หลักสูตรจาก Primo Academy มีอะไรบ้าง

หลักสูตร New Normal: Real Estate Service Professional

หลักสูตรที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในโปรแกรมอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การให้ความสำคัญด้านบริการ การดูแลรักษาให้ทรัพย์สินมีมูลค่าที่สูงขึ้น เปลี่ยนผ่านได้ง่าย

รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 14 สิงหาคมนี้

หลักสูตร EEC Prime 2020

สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ ในเขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก ในพื้นที่ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง บริบทของเมืองที่แปรเปลี่ยนไป เศรษฐกิจที่เติบโตแบบองค์รวม นโยบายภาครัฐที่เกื้อหนุน

ทำไมต้องเรียนกับ Primo Academy

เรียนกับ Primo Academy เราแล้วได้อะไร

ลงทะเบียนคอร์สเรียนกับ Primo Academy

กรุณาเลือกหลักสูตรที่ตรงกับความต้องการของท่าน เพื่อเพิ่มศักยภาพในการต่อยอดการเรียนรู้และพัฒนาธุรกิจ