หลักสูตรจาก Primo Academy มีอะไรบ้าง

หลักสูตร MINI REAL ESTATE SERVICE PROFESSIONAL :
MARKETING & SALE

เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ สร้างกรอบความรู้ให้มีความทันสมัย รูปแบบการบริหารจัดการการตลาดและการขายแบบร่วมสมัย สร้างองค์ความรู้เชิงดิจิทัลที่มีความสอดคล้องกับบริบทของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน

หลักสูตร EEC Prime 2020

สร้างโอกาสในการต่อยอดธุรกิจ เขตเศรษฐกิจภาคตะวันออก พื้นที่ทำเลทองขอนักลงทุนฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง บริบทของเมืองที่แปรเปลี่ยนไป เศรษฐกิจที่เติบโตแบบองค์รวม นโยบายภาครัฐที่เกื้อหนุน

หลักสูตร Mini REAL ESTATE SERVICE PROFESSIONAL:
Tax & Property Law รุ่นที่ 1

เน้นเสริมสร้างองค์ความรู้ ต่อยอด และปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์เชิงข้อมูลทางด้านข้อกฎหมาย และภาษีที่เกี่ยวข้องในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยเฉพาะภาษีที่ดินที่มีการปรับปรุงเพิ่มเติม ผู้เข้าอบรมจะได้ทราบข้อมูลที่ทันสมัยและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

หลักสูตร New Normal: Real Estate Service Professional

หลักสูตรที่แตกต่างจากการเรียนการสอนในโปรแกรมอสังหาริมทรัพย์อื่นๆ โดยมุ่งเน้นการพัฒนา การให้ความสำคัญด้านบริการ การดูแลรักษาให้ทรัพย์สินมีมูลค่าที่สูงขึ้น เปลี่ยนผ่านได้ง่าย

รุ่นที่ 1 เปิดรับสมัครลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ – 14 สิงหาคมนี้

ทำไมต้องเรียนกับ Primo Academy

เรียนกับ Primo Academy เราแล้วได้อะไร