บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ขนขบวนความสุข วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) เดินทางเข้าร่วมกิจกรรมวิชาการ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี ในโครงการฝึกงาน ” The Future of Skills Begins Here“ ภายในงานมีการแนะเเนวการเข้าฝึกงาน การใช้ชีวิตในการทำงานจริง สวัสดิการค่าตอบเเทนต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้กับเหล่านักศึกษา เเละเล่นเกมส์สนุก ๆ รับของรางวัลมากมายภายในงาน ในกิจกรรมครั้งนี้ได้รับความสนใจจากน้อง ๆ นักศึกษาเป็นอย่างมาก

________________________________________________________________________________________________________________

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF