กลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด มีดังนี้

บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจค แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท ยูพีเอ็ม ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด

บริษัท แพสชั่น เรียลเตอร์ จำกัด

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด

บริษัท พรีโม แมเนจเมนท์ จำกัด

บริษัท แฮมป์ตัน โฮเทล แอนด์ เรสซิเดนซ์ แมเนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด

บริษัท อูโน่ เซฮร์วิส จำกัด