กลุ่มบริษัทในเครือของ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด มีดังนี้

บริษัท พรีโม เรียลเตอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม เดคคอร์ จำกัด
บริษัท พรีโม แมแนจเม้นท์ จำกัด

บริษัท คราวน์ เรสซิเดนซ์ จำกัด
บริษัท อูโน่ เซอร์วิส จำกัด