UNITED PROJECT MANAGEMENT

UNITED PROJECT MANAGEMENT

Construction & Project Management

บริหารงานโครงการ และบริหารงานก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานตามหลักการวิชาชีพที่ดี เปรียบเสมือนตัวแทน Owner ทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่าโครงการของท่านจะแล้วเสร็จตามกำหนด ได้ตามแบบ และมีคุณภาพที่ดี

บริการของเรา

Elevate Your Living Experience

ยกระดับการบริหารควบคุมการก่อสร้าง มั่นใจในคุณภาพ
และมาตรฐาน ISO 3 ระบบ
iso upm
ISO 9001/2015 : มาตรฐานสากล ซึ่งที่ระบุข้อกำหนดสำหรับระบบบริหารคุณภาพขององค์กร วัตถุประสงค์ของมาตรฐานนี้ได้มีข้อกำหนดเพื่อการนำระบบไปประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิผล
 
ISO 14001/2015 : ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม Environmental Management System มาตรฐานสากลนี้มีจุดประสงค์ ในการบริหารจัดการกับความรับผิดชอบด้านสิ่งแวดล้อม
 
ISO 45001/2015 : มาตรฐานการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย

บริการของเรา

Our Performance: Residential Project

ติดต่อสอบถาม