บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด” (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้กับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะวิเทสธุรกิจ ในหัวข้อ “ธุรกิจเฉพาะทาง”

พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น

การให้ที่ยิ่งใหญ่… คือการให้โอกาส 💙🤍

พี่แนน จตุพร วิไลแก้ว “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด” (มหาชน) ได้รับเชิญเป็นวิทยากร ให้กับมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาวิชา ภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะวิเทสธุรกิจ ในหัวข้อ “ธุรกิจเฉพาะทาง”

น้องๆ นักศึกษา มีความสนุกสนาน และยังได้รับความรู้ใหม่ๆจาก ทางพี่แนน CEO ของเราอีกด้วย

#HappyMaker

#PrimoCareers#Primo

#PrimoManagement#PrimoServiceSolutions

#CrownResidence#ServiceTeam

#ServiceDesign#ServiceSignature