ประมวลภาพกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” โดย UNO Service ร่วมกับ Primo Management

ประมวลภาพกิจกรรม “ทำความดีเพื่อพ่อ” โดย UNO Service ร่วมกับ Primo Management ร่วมกันทำความสะอาดสะพานลอย หน้ามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ ศรีราชา และบริเวณวัดปชานาถ ไม่ว่าจะเป็นการกวาดถนน เก็บขยะ ลอกท่อ กวาดลานวัด หรือล้างห้องน้ำ เพื่อเป็นสาธารณะประโยชน์ต่อผู้ใช้งานทุกคน

“เรามุ่งมั่นที่จะคิดและสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆ เพื่อสร้างความสามัคคี และความเป็นทีมเวิร์คของพวกเราให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น”