ภาพบรรยากาศอบรมหลักสูตร Growth Mindset, Skill Set, Tool Set

ภาพบรรยากาศการอบรมหลักสูตร การสร้างแรงบันดาลใจ และการสร้างทัศนคติเชิงบวก ในการทำงาน (Growth Mindset, Skill Set, Tool Set) โดยอาจารย์เจียมจิต จิวะสิทธิกุล โค้ชที่ได้รับการรับรองจากสหพันธ์โค้ชนานาชาติ วันที่ 26 กรกฎาคมที่ผ่านมา