วายด์ อินทีเรีย ร่วมมือกับ “บริทาเนีย” และพันธมิตรสายกรีน คิกออฟโครงการ CRAFT PARK

วายด์ อินทีเรีย

บริษัท วายด์ อินทีเรีย จำกัด ในเครือบริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นหนึ่งในพันธมิตรสายกรีน กับ บริษัท บริทาเนีย จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยพันธมิตรทุกภาคส่วน ภาครัฐ-สังคม-เอกชน นำโดย กทม.-we!park ร่วมคิกออฟโครงการ CRAFT PARK

วายด์ อินทีเรีย ร่วม คิกออฟโครงการ CRAFT PARK

เพื่อพัฒนาพื้นที่สาธารณะสีเขียวต้นแบบ ส่งเสริมสุขภาพดี เติมเต็มการใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ สร้างการมีส่วนร่วมตั้งแต่การศึกษาความต้องการ ออกแบบและลงมือทำ เกิดเป็นความ CRAFT ในแบบฉบับที่ทุกคนร่วมกันสร้าง สู่การใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกันอย่างยั่งยืน

นำร่องแห่งแรกที่ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา พื้นที่พัฒนารวม 211 ตารางวา พร้อมส่งมอบส่วนสนามเด็กเล่น หน้าศูนย์เด็กเล็ก พร้อมส่งมอบภายในปีนี้

จากความร่วมมือในครั้งนี้ CRAFT PARK จะเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียวให้กับชุมชนใกล้โครงการอย่างต่อเนื่องให้บ้านอยู่ร่วมกับชุมชนและอยู่ร่วมกับธรรมชาติ ให้คนในชุมชนได้มีสุขภาวะที่ดี ใช้ชีวิตในพื้นที่นี้อย่างมีความสุขร่วมกันอย่างยั่งยืน

“CRAFT PARK มาจากไอเดียที่บริทาเนียต้องการนำความเชี่ยวชาญที่มี ผสานกับความมุ่งมั่นที่จะทำประโยชน์เพื่อสังคมด้วยการพัฒนาพื้นที่ส่วนกลางขนาดไม่ใหญ่มากให้มีคุณภาพที่เกินขนาดของพื้นที่และตอบสนองความต้องการของสังคม ที่ต้องการมีพื้นที่สีเขียว มีพื้นที่ออกกำลังกาย ทำกิจกรรมร่วมกัน สอดคล้องกับ “บริทาเนียอยู่ที่ไหน ที่นั่นต้องดีด้วย”

เรามีพันธกิจ B The Goodness นำความเชี่ยวชาญของเรา ทั้งด้านการออกแบบภูมิทัศน์ การก่อสร้าง การใช้ประโยชน์พื้นที่ มาเป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม ความพิเศษของ CRAFT PARK คือ การ CRAFT ที่ตอบโจทย์ความต้องการ ส่งเสริมสุขภาวะที่ดีและสิ่งแวดล้อมที่ดี

ด้วยการสร้างพื้นที่สาธารณะสีเขียวที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน ให้ทุกคนในชุมชนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์และดูแลรักษาพื้นที่ต่อได้อย่างยั่งยืน เราและพันธมิตรมุ่งมั่นตั้งใจกับกระบวนการคิดและออกแบบทุกขั้นตอนมากๆ โดย CRAFT PARK แห่งแรกนี้ ใช้เวลาลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นและออกแบบถึง 3 เดือน เพื่อให้ CRAFT PARK ตอบโจทย์คนทุกเจเนอเรชั่น”

CRAFT PARK พื้นที่สาธารณะสีเขียว เพื่อชุมชนใกล้เคียง

สำหรับ CRAFT PARK บริเวณศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา ประกอบด้วยพื้นที่พัฒนา จำนวน 2 จุด ได้แก่ 1.สนามเด็กเล่น หน้าศูนย์เด็กเล็ก ขนาด 119 ตารางวา

พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของพื้นที่การเรียนรู้เด็กเล็ก เน้นเรื่องการส่งเสริมทั้งทางสติปัญญาและร่างกาย ของเด็กอย่างรอบด้าน เหมาะสมกับวัย ส่งเสริมพัฒนาการด้านการเข้าสังคม ให้เด็กๆ ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน

ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบของสนามเด็กเล่น ในศูนย์เด็กเล็กที่อื่นๆ ได้ การเลือกใช้วัสดุ จะเน้นความปลอดภัยต่อเด็ก อาทิ การเลือกใช้ พื้นยาง สีปลอดสารพิษ

โดยได้รับการสนับสนุนสีจาก นิปปอนเพนต์ เน้นใช้สีที่สดใส เพราะเด็กๆ จะชอบสีสัน ชอบเล่นลูกบอล และกระบะทราย และอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นไฮไลท์ คือ การสร้างเอกลักษณ์ โดยออกแบบเครื่องเล่นที่ทางทีมจะ Craft ขึ้นมาพิเศษเพื่อพื้นที่นี้ จะเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่เดือนเมษายน พร้อมส่งมอบภายในปีนี้

2.สวนหย่อม ข้างศูนย์บริการสาธารณสุข 8 ขนาด 92 ตารางวา พัฒนาสู่การเป็นต้นแบบของสวนเพื่อสุขภาพสำหรับทุกคน จุดเด่นเรื่องพื้นที่สาธารณะสีเขียว กับ สถานพยาบาล “สวนเพื่อสุขภาพ” มีมุมออกกำลังกายเบาๆ สำหรับผู้สูงอายุให้สามารถมาทำกิจกรรมได้

รวมถึงมีมุมพืชสมุนไพร สนับสนุนการสร้างสุขภาพที่ดี เพิ่มที่นั่งตามมุมต้นไม้ต่างๆ แก้ pain point จากการมีที่นั่งรอรับบริการไม่เพียงพอ เป็นพื้นที่ทำกิจกรรมของทุกคน เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ ตามแนวคิด universal design มีการนำวัสดุรีไซเคิลมาใช้ แสดงถึงความเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม จะเริ่มต้นดำเนินการตั้งแต่เดือนกรกฎาคม

ออกแบบจากเสียงของชุมชนใกล้เคียง

วายด์ อินทีเรีย หนึ่งในพันธมิตรสายกรีน ได้มาร่วม การออกแบบ และร่วมลงพื้นที่ ออกแบบพื้นที่ จากการรับฟังความคิดเห็นของผู้คนในชุมชน ทำให้เกิดการแก้ปัญหาทั้งด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้วยการเป็นพื้นที่ในการทำกิจกรรมของชุมชน เป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย

โดยพื้นที่นำร่องของโครงการฯ คือ ศูนย์บริการสาธารณสุข 8 บุญรอด รุ่งเรือง (ซ.อุดมสุข 18) เขตบางนา เป็นพื้นที่สาธารณะ สีเขียวที่มีศักยภาพอยู่ในสถานพยาบาล ใกล้กับชุมชนทุกคนสามารถเข้าถึงง่าย และชุมชนมีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างแท้จริง