ออริจิ้น คว้ารางวัล “Thailand’s Best Managed Companies 2023”

ออริจิ้น คว้ารางวัล “Thailand’s Best Managed Companies 2023”

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)หรือ ORI ผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร คว้ารางวัล รางวัล Best Managed Companies 2023 ในฐานะบริษัทเอกชนไทยที่มีการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ รวมถึงมีส่วนสนับสนุนอุตสาหกรรมและเศรษฐกิจของประเทศ จัดโดย บริษัท ดีลอยท์ ประเทศไทย โดยมีนายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วยนางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเข้ารับรางวัล ณ The Athenee Hotel Bangkok

การมอบรางวัล Best Managed Companies มีการประเมินคุณภาพการจัดการของธุรกิจใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านกลยุทธ์ ความสามารถและนวัตกรรม วัฒนธรรมองค์กรและพันธสัญญา ตลอดจนการกำกับดูแลและการเงินขององค์กร บริษัทที่สมัครเข้าร่วมโปรแกรมต้องผ่านกระบวนการคัดเลือกที่เข้มงวดโดยคณะกรรมการตัดสินอิสระในแต่ละประเทศ  โดยกระบวนการประเมินผลเพื่อมอบรางวัลเป็นไปตามแนวทางของการมอบรางวัลระดับสากล ที่ดีลอยท์ได้จัดขึ้นใน 46 ประเทศทั่วโลก เป็นเวลายาวนานกว่า 25 ปี ทั้งนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ในฐานะเป็นผู้พัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร ไม่ใช่เพียงกลุ่มธุรกิจพัฒนาที่อยู่อาศัย แต่ยังขยายอาณาจักรธุรกิจใหม่ๆ ที่เป็นเมกะเทรนด์ระยะยาว ให้เติบโตต่อเนื่องอย่างยั่งยืน ครอบคลุมทุกมิติการยกระดับการใช้ชีวิตของผู้บริโภค