𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬 จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมกันพัฒนาบุคลากรที่มีคุณภาพต่อภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม

บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ร่วมพิธีลงนาม (MOU) บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ร่วมกันผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการของภาคธุรกิจและภาคอุตสาหกรรม รวมถึงเป็นการสร้างความร่วมมือด้านการศึกษาและสัมพันธภาพที่ดี

โดยได้รับเกียติจาก คุณสมสกุล แสงสุวรรณ กรรมการ บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) และคุณสง่า แต่เชื้อสายผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ร่วมลงนามความร่วมมือร่วมกัน

โดยความร่วมมือที่จะเกิดขึ้นนี้ จะสามารถช่วยส่งเสริม และสนับสนุน ให้นักเรียนนักศึกษาของอาชีวะได้ฝึกประสบการณ์วิชาชีพจริงในสายงานของบริษัทฯ ซึ่งมีสิ่งให้เรียนรู้มากมายและหลากหลาย นอกเหนือจากความรู้ที่ได้จากในห้องเรียน และในสถานศึกษา จะได้รับการเพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะให้แข็งแกร่งยิ่งขึ้น และเมื่อสำเร็จการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสำเร็จการศึกษา บริษัทฯ ยังเปิดรับน้องๆ ที่มีความสนใจ และตรงตามคุณสมบัติเข้าทำงานเป็นพนักงานของบริษัทฯ อีกด้วย


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐄𝐥𝐞𝐯𝐚𝐭𝐞 𝐘𝐨𝐮𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐄𝐱𝐩𝐞𝐫𝐢𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

📱 Tel : 02-0810000
🌏 Website: https://primo.co.th/
📶 Line : https://lin.ee/Jt3nhkF

PrimoServiceSolutions #ElevateYourLivingExperience #PropertyManagement #Agent #Interior #Cleaningservice #Hotelservice