PRI เปิดเทรดวันแรก 21.50 บ. เพิ่มขึ้น 43.33% จาก IPO ที่ 15 บ.

PRI เปิดเทรดวันแรก

สำนักข่าวอีไฟแนนซ์ไทย- -30 พ.ย. 65 10:30 น.

   PRI ประเดิมเทรดตลาด mai วันแรกที่ 21.50 บ. เพิ่มขึ้น 6.50 บ.หรือ 43.33% จาก IPO ที่ 15 บ. เดินหน้าบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร   ผู้สื่อข่าวรายงานราคาหุ้น บริษัท พรีโม เซอร์วิส โซลูชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ PRI ว่า เปิดซื้อขายวันแรก ราคาเปิดที่ 21.50 บาท เพิ่มขึ้น 6.50 บาท หรือ 43.33% จากราคาจอง (IPO) ที่ 15 บาท/หุ้น  นางสาวจตุพร วิไลแก้ว ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร PRI เปิดเผยว่า บริษัทเป็นหนึ่งในผู้นำธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจร โดยกลุ่มผู้บริหารและทีมงานมีความเข้าใจความต้องการของลูกค้า สามารถออกแบบบริการให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งกลุ่มผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และกลุ่มลูกค้าที่อยู่อาศัยในโครงการฯ สำหรับเงินที่ได้จากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้ลงทุนในการขยายกิจการที่เกี่ยวข้อง ลงทุนสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีในการให้บริการลูกค้า รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการ  โดย PRI ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) ของบริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) หรือ ORI โดยถือเป็นแกนหลัก (Flagship Company) ในกลุ่ม ORI ที่ประกอบธุรกิจให้บริการเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์แบบครบวงจร (One Stop Service) ปัจจุบันถือหุ้นในบริษัทย่อย 8 บริษัท ประกอบด้วย 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่  (1) ธุรกิจที่ปรึกษาและออกแบบทางวิศวกรรม ที่ให้บริการที่ปรึกษาและควบคุมงานก่อสร้าง และการออกแบบสถาปัตยกรรม  (2) ธุรกิจบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้บริการบริหารจัดการนิติบุคคลอาคารชุดและหมู่บ้านจัดสรร ศูนย์สรรพสินค้า อาคารสำนักงาน บริการเป็นนายหน้าตัวแทน บริการจัดหาผู้ร่วมทุน และการเป็นที่ปรึกษาฯ  (3) ธุรกิจบริการหลังการขายอสังหาริมทรัพย์ ที่ให้บริการออกแบบและตกแต่งภายใน บริการทำความสะอาดและงานช่าง เป็นต้น ในงวด 9 เดือนแรกปี 2565 PRI มีสัดส่วนรายได้ของ 3 กลุ่มธุรกิจคิดเป็นร้อยละ 13 : 46 : 41 ตามลำดับ โดยมีรายได้จากการให้บริการกลุ่ม ORI ประมาณร้อยละ 42 ของรายได้จากการให้บริการ