ค่า pH ในสระว่ายน้ำ สำคัญไฉน?

ปัจจุบันสระว่ายน้ำได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตผู้คนยุคใหม่ นอกจากประโยชน์ด้านการออกกำลังกายและการบำบัดแล้ว สระว่ายน้ำยังเป็นพื้นที่รวมตัวของสมาชิกในครอบครัวให้มาทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอีกด้วย ดังนั้นสระว่ายน้ำที่ดี นอกจากจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้งานเป็นหลักแล้ว ควรได้รับการดูแลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้สระว่ายน้ำได้อย่างเต็มประสิทธิภาพและมีความสุข
ทำความรู้จักกับค่าพีเอช (pH) ในน้ำกันก่อน
ค่าพีเอช (pH) เป็นการวัดค่าความเป็นกรด-ด่างของน้ำ โดยมีค่าอยู่ระหว่าง 1-14 น้ำบริสุทธิ์ จะมีค่าพีเอชเป็นกลาง คือเท่ากับ 7.0
ค่าพีเอชที่สูงกว่า 7.0 จะเริ่มมีความเป็นด่าง จนเป็นด่างสูงสุดที่ค่าพีเอช 14.0 เช่น น้ำทะเลมีค่าพีเอชเท่ากับ 8, สบู่เท่ากับ 9-10, โซดาไฟ 13.5
ค่าพีเอชที่ต่ำกว่า 7.0 จะเริ่มมีความเป็นกรด และเป็นกรดสูงสุดที่ค่าพีเอช 1.0 เช่น กาแฟ ค่าพีเอชเท่ากับ 5.0, ส้มและแอปเปิ้ลเท่ากับ 3.5, น้ำส้มสายชูเท่ากับ 2
ค่าพีเอช (pH) ของน้ำในสระว่ายน้ำที่เหมาะสม
ค่าพีเอชของน้ำในสระว่ายน้ำควรรักษาให้มีค่าอยู่ระหว่าง 7.2-7.6
เพราะหากค่าพีเอชสูงกว่า 7.6 คลอรีนจะไม่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ จะทำให้น้ำเขียวง่าย, เกิดอาการแสบตา, น้ำจะเริ่มขุ่น  และเกิดตะกรันที่ผนังสระ
แต่หากค่าพีเอชต่ำกว่า 7.2 จะทำให้แสบตา ระคายผิว เกิดการกัดกร่อนกระเบื้อง ยาแนว ทำให้กระเบื้องหลุดร่อนเร็วขึ้น นอกจากนี้ยัดกัดกร่อนฟัน และเส้นผมของผู้เล่นน้ำได้อีกด้วย
นอกเหนือจากการหมั่นตรวจสอบค่า pH อย่างสม่ำเสมอแล้ว ฝ่ายจัดการฯ ภายใต้การดูแลของ พรีโม แมเนจเม้นท์ ยังตรวจเช็คเรื่องสิ่งต่างๆที่จะยืดอายุการใช้งานของสระว่ายน้ำ ไม่ว่าจะเป็น การช้อนใบไม้และสิ่งสกปรก, ดูดตะกอนสิ่งสกปรก หรือ เศษต่างๆที่อยู่ก้นสระ, ทำความสะอาดรางน้ำล้น เพื่อไม่ให้เกิดการอุดตันของท่อระบายน้ำ เพื่อให้ผู้พักอาศัยสามารถใช้สระว่ายน้ำได้อย่างปลอดภัย และเพื่อสุขอนามัยที่ดีของลูกบ้านทุกคน
พรีโม แมเนจเม้นท์ รับบริหารอาคารชุด บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมช่างอาคาร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริการงานรักษาความสะอาด และบริการรักษาความปลอดภัย