ทรัพย์สินรอการขาย คือ อะไร ?

ทรัพย์สินรอการขาย คือ

ทรัพย์สินรอการขาย หรือ Non-Performing Asset หรือ NPA เป็นทรัพย์สินด้อยคุณภาพ ที่เกิดจากเจ้าของเดิมซื้อมาแล้วไม่สามารถผ่อนชำระแก่ธนาคารได้ตามกำหนด ซึ่งเป็นทรัพย์สินดังกล่าวจึงตกเป็นของสถาบันทางการเงินในที่สุด

ทำไม ทรัพย์รอการขาย ถึงหน้าสนใจ

เนื่องจากสินทรัพย์รอการขายเคยมีเจ้าของมาก่อน หมายถึงเป็นสินค้าที่ผ่านการใช้งานมาก่อนไม่มากก็น้อย ทำให้มูลค่าอาจถูกปรับลง แต่คุณภาพของสินค้าประเภทนั้นยังคงสูงอยู่ ทำให้เป็นอีกช่องทางในการเป็นเจ้าของสินทรัพย์ในราคาที่ถูกลงมา แต่ธนาคารยังคงนำมาขายทอดตลาดในราคาสูง แต่ถูกกว่าสินทรัพย์มือ 1

และถึงแม้ธนาคารหวังว่าจะสามารถนำมาขายในราคาที่สูงกว่าด้วยตนเอง แต่ด้วยการมีสถานะเป็นทรัพย์สินหลุดจำนอง ราคาสูงที่สุดที่ธนาคารสามารถทอดขายได้โดยทั่วไปจึงยังคงมักต่ำกว่าราคาท้องตลาดอยู่เสมอ จุดเด่นหลักของรายการทรัพย์สินรอการขายจึงอยู่ที่การเป็นทรัพย์ราคาต่ำกว่าท้องตลอด แต่มีโอกาสสูงมากที่จะอยู่ในทำเลทองโดยเฉพาะทรัพย์ที่เป็นคอนโดมีเนียม หรือกล่าวคือ ในบางทำเลอาจไม่มีคอนโดราคานี้ออกมาในสถานการณ์ปกติเว้นเสียแต่เป็นคอนโด NPA

นอกจากนี้ สำหรับนักลงทุนหวังปล่อยเช่า จุดเด่นอีกหนึ่งประการของคอนโดที่เป็นทรัพย์สินรอการขายที่เรียกได้ว่าเหมาะสม คือสถานะที่มักจะเป็นรูปแบบพร้อมอยู่ทำให้เป็นไปได้ว่าหลังจากดำเนินเรื่องซื้อผ่าน นำมาตกแต่งเพิ่มเติมเล็กน้อย ก็สามารถปล่อยเช่าได้ทันทีไม่ต้องรอให้สร้างเสร็จเหมือนการซื้อคอนโดแบบพรีเซล (Pre-Sale) นอกจากนี้สินเชื่อคอนโด NPA ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ยังมักอนุมัติง่ายและมีอัตราดอกเบี้ยต่ำเพราะธนาคารเองก็หวังที่จะระบายทรัพย์สินรอการขายในคลังของตนเองให้ได้มากและเร็วที่สุดเช่นกัน

ข้อดีของ ทรัพย์สินรอการขาย

ความโดดเด่นของการซื้อสินทรัพย์รอการขาย (NPA) คือ ราคาถูกกว่าท้องตลาดประมาณ 10% – 20 % อาจจะมีราคาถูกมากกว่าหรือน้อยกว่านั้น ขึ้นอยู่กับสภาพของบ้านและทำเลที่ตั้ง โดยผู้ซื้อสามารถเข้าไปตรวจสอบสภาพบ้านที่ต้องการซื้อได้ ทำให้ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือปรับปรุงได้ง่ายขึ้น

• ราคาถูกกว่าท้องตลาด
เนื่องจากเป็นทรัพย์มือสอง แม้ว่าจะมีจำนวนมากที่เป็นมือหนึ่ง อย่างเช่น บ้านที่เจ้าของไม่เคยอยู่เลย แต่เมื่อเปลี่ยนมือก็ถือว่าเป็นทรัพย์มือสอง ดังนั้นราคาขายจึงถูกกว่าท้องตลาดมาก

• พร้อมเข้าอยู่ได้ทันที
ทรัพย์สินรอขายส่วนใหญ่แล้วจะสร้างเสร็จพร้อมเข้าอยู่ ไม่ต้องรอนานนับปีเหมือนบ้านใหม่ของโครงการ แถมบ้านหรือคอนโดบางหลังก็ตกแต่งพร้อมมีเฟอร์นิเจอร์ อาจจะแค่ปรับเปลี่ยนนิดหน่อยให้เหมาะกับตัวเองเท่านั้น

• ทำเลดีหายาก
ปัจจุบันบ้าน หรือทำเลดีเริ่มหาได้ยากขึ้น หรือถ้ามีก็ราคาแพงมาก เนื่องจากพื้นที่มีจำกัด ทำให้ทำเลดีๆ ถูกจับจองไปหมดแล้ว ดังนั้นบ้านมือสองที่สร้างมานานจึงมีโอกาสที่จะอยู่ในทำเลดีที่คุณต้องการ ในราคาที่ประหยัดกว่ามือหนึ่งมาก

• คุ้มค่าเหมาะสำหรับการลงทุน
อย่างที่ทราบว่า NPA หรือทรัพย์รอการขายจะมีราคาดีกว่า และถูกกว่าทรัพย์มือหนึ่งมาก ยิ่งถ้าเป็นทรัพย์รอขายจากการประมูลของ ‘กรมบังคับคดี’ ก็จะยิ่งมีโอกาสได้ทรัพย์ราคาถูกกว่าท้องตลาดเกือบเท่าตัว ดังนั้นจึงเหมาะสำหรับการลงทุนเพื่อทำกำไร ไม่ว่าจะเป็นบ้าน คอนโด หรือที่ดินก็ตาม

ข้อควรระวังและคำนึงถึงเมื่อซื้อทรัพย์สินรอการขาย

แม้ว่าการซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA) นั้นจะมีข้อดีมากมาย แต่ก็อย่าลืมว่าบ้านมือสองเหล่านี้ล้วนแต่เป็นบ้านที่ผ่านการอยู่อาศัยมาก่อน สภาพของทรัพย์สินจึงอาจจะไม่สมบูรณ์หรือเป็นที่พึงใจได้ 100% คุณจึงควรไปตรวจดูสภาพจริง ไม่ใช่แค่ดูจากภาพถ่าย รวมถึงเช็กดูว่าเจ้าของเดิมได้ย้ายออกหรือจะย้ายออกไปทันความต้องการบ้านของคุณหรือไม่

หลังจากได้ตรวจตราดูบ้านแล้ว สิ่งที่ต้องคำนึงถึงเป็นอันดับต่อไปคือ คำนวณค่าใช้จ่ายในการทำความสะอาด การซ่อมแซม และ/หรือการปรับแต่งบ้านเพิ่มเติม ถ้าไตร่ตรองให้ถ้วนถี่แล้ว หากมั่นใจว่าคุณพอใจกับบ้านมือสองที่เป็นทรัพย์สินรอการขาย (NPA) นั้นจริง ๆ ก็เดินหน้าซื้อเลย ส่วนจะต้องเตรียมตัวในการซื้ออย่างไรบ้าง

เอกสารในการซื้อ ทรัพย์สินรอการขาย ต้องมีอะไรบ้าง ?

เมื่อได้บ้านที่ถูกใจเรียบร้อยแล้ว ให้เตรียมเอกสารในการเสนอซื้อ ดังนี้

  • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
  • สำเนาทะเบียนบ้าน
  • หลักฐานการชำระเงินประกันการซื้อทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
  • สำเนาสมุดบัญชีของธนาคาร (สำหรับกรณีโอนประกันการเสนอซื้อคืน)

หลังจากเตรียมเอกสารเรียบร้อยแล้ว จะต้องกรอกแบบฟอร์มแจ้งความประสงค์ซื้อสินทรัพย์รอการขาย และราคาเสนอซื้อทรัพย์สินรอการขาย ซึ่งโดยปกติแล้ว แต่ละธนาคารหรือบริษัทอสังหาริมทรัพย์จะกำหนดรายละเอียดการชำระเงินประกันการซื้อทรัพย์สินรอการขายไว้ในแบบฟอร์มเลย

อ่านบทความเพิ่มเติมที่ : PRI_บทความ

สามารถดูทำเลนาสนใจที่ได้ ที่นี่

ย้ายทะเบียนบ้านต้องทำอย่างไร คลิก