ทำไมต้องทำประกันคอนโด

ทำไมต้องทำประกันคอนโด

ทำไมต้องทำประกันคอนโด…สิ่งสำคัญในการรับรองค่าใช้จ่ายจากความเสียหาย

คอนโดมิเนียม เป็นที่อยู่อาศัยที่คนไทยนิยมเลือกซื้อ และเลือกลงทุนมากพอๆ กับบ้านจัดสรร โดยเรียกอีกอย่างว่า “คอนโด” จัดอยู่ในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์แบบคอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่ ที่ประกอบด้วยแต่ละยูนิต และแต่ละยูนิตมีกรรมสิทธิ์แยกต่างหาก กรรมสิทธิ์มักจะรวมถึงผลประโยชน์ที่ไม่ผูกขาดในฐานะ “ทรัพย์สินของชุมชน” บางอย่างที่ควบคุมโดยผู้บริหารอาคารชุดเป็นหลัก วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของคอนโดมิเนียม จะอยู่ในความควบคุมของบริษัท ซึ่งส่งผลต่อการถือกรรมสิทธิ์พื้นที่ส่วนกลางและที่ดินของโครงการคอนโด และโดยพื้นฐานแล้ว ในฐานะเป็นผู้พักอาศัย ถือว่าเป็นเจ้าของร่วมในพื้นที่ส่วนกลางของคอนโดมิเนียมและที่ดินนั้นๆ ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย แต่การทำประกันคอนโด นับว่าเป็นสิ่งที่สนใจ เพราะมันส่งผลต่อความคุ้มครองของโครงการเข้ามาด้วย

หลักประกันคอนโด จะคล้ายๆ ประกันบ้าน ซึ่งจะครอบคลุมทั้งความเสียหายเชิงโครงสร้างต่อพื้นที่ เฟอร์นิเจอร์และทรัพย์สินภายในที่พักอาศัย ครอบคลุมทุกความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น การประกันภัยประเภทนี้จะให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากการลักทรัพย์และความเสียหายที่เกิดขึ้นตลอดจนความรับผิดของบุคคลภายนอก และรายละเอียดที่ควรรู้

ขั้นตอนการทำ “ประกันคอนโด”

 • เลือกบริษัทประกันภัย เพื่อสอบถามข้อมูลผลิตภัณฑ์นั้นๆ เนื่องจากประกันภัยแต่ละบริษัท มีข้อมูล ความคุ้มครอง และการได้รับเงินชดเชยในอัตราที่แตกต่างกัน รวมถึงอายุของผู้ถือกรมธรรม์
 • เลือกรูปแบบประกันภัย รูปแบบของประกันคอนโดมีความแตกต่างกันในแต่ละรูปแบบ ซึ่งจะส่งผลต่อแผนด้านผลประโยชน์โดยตรง และระบุระยะเวลาคุ้มครองชัดเจน จากนั้นจะเป็นการเลือกการชำระเบี้ยประกันภัยต่องวด เป็นรายเดือนหรือรายปี
 • ในกรณีคนที่มีวงเงินสูง หรือมีกำลังจ่ายต่องวดสูง จะนิยมเลือกกรมธรรม์ที่มีมูลค่าความคุ้มครองสูง
 • ความคุ้มครองจะดำเนินงานต่อเมื่อชำระเบี้ยประกันภัยในงวดแรก ทั้งในรายเดือนและรายปี

ความคุ้มครองของ “ประกันคอนโด” ที่ควรรู้

การทำประกันคอนโด จะอยู่ที่นิติบุคคลที่ดูแลและ Developer ตามสัญญาว่าอยู่ในวาระหรือไม่ ถ้าหากหมดวาระจะมีการเปลี่ยนแปลงของการทำประกันชัดเจน จะต้องศึกษาว่านี่คือพื้นที่ส่วนบุคคล หรือพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งมีขอบเขตในการดูแล การถือกรรมสิทธิ์ของที่พักอาศัย นั่นก็ส่งผลด้านความปลอดภัยมากพอสมควร ความคุ้มครองที่ควรรู้ของประกันคอนโด จะมีอะไรบ้าง ขออธิบายได้ดังนี้

 • ขยายความคุ้มครองจากความเสียหายได้ : เนื่องด้วยความเสียหายที่เสี่ยงต่อการไฟไหม้ หรืออันตรายในระยะยาว เช่น การงัดแงะ เครื่องใช้ไฟฟ้าของคอนโดเสียหาย
 • การประกันภัยเงินจากโจรกรรม
 • การประกันภัยในส่วนของความรับผิดส่วนบุคคล : การประกันภัยในส่วนนี้จะครอบคลุมหากอาศัยอยู่ในประเทศไทย เช่น การเจ็บป่วย อนามัยส่วนบุคคล หรือทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • การประกันภัยการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ : ในส่วนนี้จะครอบคลุมกรณีอุบัติเหตุในโซนที่พักอาศัย หรือ ณ สถานที่เอาประกันภัย เช่น ไฟไหม้ วิ่งราวทรัพย์
 • การประกันภัยเงินชดเชย : ในนิติบุคคลหรือผู้รับผิดชอบในคอนโดมิเนียม หากทำประกันภัย จะมีความรับผิดชอบสำหรับลูกจ้างในบ้าน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าการจัดการงานศพ
 • การประกันภัยกระจก : จะต้องเป็นกระจกที่ติดตั้งถาวร ต้องรองรับเหตุวินาศภัยที่มาจากภัยธรรมชาติทุกรูปแบบ เช่น แผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ
 • คุ้มครองค่าใช้จ่ายสำหรับชีวิตของสัตว์เลี้ยง : โดยกรมธรรม์จะครอบคลุมกับสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ไม่ว่าจะเกิด แก่ เจ็บ ตาย หรือได้รับบาดเจ็บจากไฟไหม้ น้ำท่วม ดินฟ้าอากาศ หรืออุบัติเหตุบนท้องถนน ณ สถานที่เอาประกันภัย
 • ความเสียหายหรือสูญหายของอุปกรณ์แบบพกพา : ส่วนมากในข้อนี้มักจะเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีมูลค่า โดยความคุ้มครองจะเริ่มที่ ณ สถานที่เอาประกันภัยเป็นหลัก

สรุปได้ว่า “ประกันคอนโด” ในวงกว้างอาจจะไม่รู้จักมากนัก แต่ใครที่ทำและอยากให้มีความคุ้มครอง จะนิยมทำเพื่อให้กรรมธรรม์คุ้มครอง และผลประโยชน์จากสถานการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้เลย หากมองในภาพรวมของการซื้อขาย พักอาศัยในคอนโดมิเนียมนั้น เรามุ่งที่ความคุ้มครองโครงการเพียงอย่างเดียวอาจจะไม่ครอบคลุม แต่ประกันคอนโดมีความสำคัญมากกว่าที่คิด หากมีการเสียหายหรือวินาศภัยที่เกิดขึ้นจากสิ่งที่ไม่คาดฝัน

รูปแบบประกันภัยที่นิยมทำมากที่สุดจะเป็น “ประกันคอนโดไฟไหม้” เนื่องจากวินาศภัยที่เกิดไฟไหม้ เป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัว อาจจะเกิดขึ้นได้จากตนเอง และผู้อื่น รวมถึงความไม่รอบคอบของโครงการที่อาศัยอยู่ รองลงมาจะเป็น “ประกันคอนโดไฟไหม้และน้ำ” ซึ่งอาจจะครอบคลุมกรณีน้ำท่วม หากยูนิตนั้นๆ ใกล้กับจุดน้ำท่วม สามารถติดต่อกับประกันภัยเหล่านั้นโดยตรง หากคอนโดมิเนียมทำความคุ้มครองอยู่แล้ว สามารถติดต่อทางนิติบุคคลหรือรอแจ้งโดยตรง

 

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭

ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่

𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭

📞 092 2828 749

ID Line : primo01

📩 [email protected]

#propertymanagement #รักษาความปลอดภัย #รปภ #นิติบุคคล #บริหารงานคอนโด #บริหารงานอาคารชุด