ทำไมต้องใช้ “UPM Monitoring Laboratory” เป็น ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ช่วยในการตรวจสอบ EIA โดย EIA ย่อมาจาก Environmental Impact Assessment หรือ การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นกระบวนการศึกษาคาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบที่โครงการพัฒนาต่าง ๆ จะมีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยวัตถุประสงค์หลักของ EIA คือ เพื่อให้ผู้มีอำนาจในการตัดสินใจพิจารณาอย่างรอบคอบถึงผลกระทบของโครงการพัฒนาที่มีต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะให้การอนุมัติให้ดำเนินการ

มีบริษัทหลายแห่งในประเทศไทยที่ให้บริการรับตรวจสอบและจัดทำรายงาน EIA ดังนั้นการมี ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อมสามารถช่วยคุณดำเนินการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ของโครงการของคุณ EIA เป็นกระบวนการศึกษาคาดการณ์ วิเคราะห์ และประเมินผลกระทบทั้งในทางบวกและทางลบที่โครงการพัฒนาต่าง ๆ จะมีต่อสุขภาพ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต

UPM Monitoring Laboratory พร้อมพัฒนาให้เป็นศูนย์รวมบริการด้านสิ่งแวดล้อม และบริการ ที่ปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม สิ่งอย่างครบวงจร ดังนี้

1. แม่นยำได้คุณภาพ

ด้วยมาตรฐานด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการตั้งแต่การเตรียมตัวอย่าง การวิเคราะห์ ทดสอบ การบันทึก และการรายงานผล จากการทดสอบที่ได้มาตรฐาน เพื่อความแม่นยำสูงสุด

2.ห้องปฏิบัติการมีมาตรฐานรับรอง

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชนกับกรมแรงงานกระทรวงอุตสาหกรรม ใบอนุญาตเลขที่ ว-362

3.ติดตามง่ายสะดวกรวดเร็ว

มีระบบการจัดการระบบการทำงานที่รองรับความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย และมีการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพดำเนินการได้อย่างรวดเร็ว ตรงตามเวลาที่กำหนด

4.ราคาเหมาะสม

ด้วยบริการที่ครบครัน และเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน พร้อมบุคลากรที่มีคุณภาพ เราจึงสามารถควบคุมงานให้มีคุณภาพ ในราคาที่เหมาะสมได้

5.ครอบคลุม ครบวงจร มีมาตรฐาน

เรามีบริการการวิเคราะห์ตัวอย่างได้ทั้ง น้ำ น้ำเสีย อากาศ กากตะกอน ครอบคลุมตามมาตรฐานของกระทรวงต่างๆ มาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอก.257-2549 พร้อมเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่มีความถูกต้องแม่นยำ ตามมาตรฐานของห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการทดสอบ

UPM Monitoring & Laboratory ดำเนินงานด้านที่ปรึกษาสิ่งแวดล้อมและการวิเคราะห์คุณภาพ

สิ่งแวดล้อมอย่างครบวงจร การให้บริการของเราประกอบด้วยการให้คำปรึกษาปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม วิเคราะห์คุณภาพน้ำดี

น้ำเสีย น้ำดื่ม น้ำสระว่ายน้ำ (Water Quality Analysis) ร่วมถึงจัดทำเล่มรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทั้งช่วงก่อสร้างและเปิดดำเนินการของโครงการ (ElA Monitoring Report) ทางบริษัทเรารับงานทุกโครงการ

ไม่ว่าขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ทั้งโครงการก่สร้างโครงการที่เปิดดำเนินการแล้วและโรงงานอุตสาหกรรม ทั้งภาครัฐและเอกชน ทีมเราพร้อมร่วมทำงานกับลูกค้าทุกประเภท เพื่อสร้างผลงานร่วมกันอย่างมีคุณภาพซึ่งเต็มเปี่ยมไปด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ในด้านต่าง ๆ ของลูกค้า และเจ้าของอาคาร

ประโยชน์ของการใช้ที่ปรึกษาปัญหาสิ่งแวดล้อม

ช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงิน: ที่ปรึกษาสามารถช่วยให้คุณประหยัดเวลาและเงิน โดยการจัดการกับงานด้านสิ่งแวดล้อมแทนคุณ นอกจากนี้ที่ปรึกษาสามารถช่วยให้คุณปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อม

ช่วยให้คุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม: ที่ปรึกษาสามารถช่วยให้คุณลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ขององค์กรของคุณ

ช่วยให้คุณปรับปรุงชื่อเสียงขององค์กร: การแสดงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม สามารถช่วยปรับปรุงชื่อเสียงขององค์กรได้อีกด้วย

อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก


𝗨𝗣𝗠 𝗠𝗼𝗻𝗶𝘁𝗼𝗿𝗶𝗻𝗴 & 𝗟𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝘆

🔎 บริการรับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ทั้งในระยะก่อสร้างและระยะเปิดดำเนินการด้วยทีมงานมืออาชีพ

🍀สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม

☎️ Tel: 02-081-0000

📞 Tel: 095-535-9062 (คุณนุ่ม)

#รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#upm#EIA#Monitoring

#ตรวจวัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์

#ให้คำปรึกษาในการแก้ไข

#รับตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม