ขั้นตอนก่อนจัดตั้ง นิติบุคคอนโด

นิติบุคคลคอนโด

นิติบุคคลคอนโด หรือ นิติบุคคลอาคารชุด เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นโดยเจ้าของห้องชุดทุกคนในโครงการคอนโดมิเนียม เพื่อดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง วันนี้เราจะพาไปดู ขั้นตอนก่อนจัดตั้งนิติบุคคอนโด กันค่ะว่ามีอะไรบ้าง

1. วางแผนเตรียมความพร้อมและศึกษาข้อมูล

 • ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พ.ร.บ.นิติบุคคล พ.ศ. 2535 พ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ. 2522
 • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย
 • ศึกษารูปแบบการจัดการนิติบุคคล
 • กำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการดำเนินงานของนิติบุคคล
 • ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • เตรียมเอกสารที่จำเป็น

2. จัดตั้งคณะกรรมการประจำโครงการ

 • คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และความเสียสละ
 • กำหนดบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการ
 • จัดประชุมคณะกรรมการเป็นประจำ

3. เตรียมเอกสารเพื่อยื่นจดทะเบียนนิติบุคคล

 • เอกสารทั่วไป เช่น สำเนาบัตรประชาชน ทะเบียนบ้าน
 • เอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล เช่น ข้อบังคับนิติบุคคล บัญชีรายชื่อผู้ก่อตั้ง
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

4. ยื่นคำขอจดทะเบียนนิติบุคคล

 • ยื่นคำขอต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
 • ชำระค่าธรรมเนียม
 • รอผลการพิจารณา

5. รับการอนุมัติการจดทะเบียนนิติบุคคล

 • รับใบทะเบียนนิติบุคคล
 • จัดประชุมผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการนิติบุคคล
 • รวบรวมค่าธรรมเนียมนิติบุคคล
 • เริ่มดำเนินงานนิติบุคคล

เอกสารที่ต้องเตรียม

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ก่อตั้ง
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ก่อตั้ง
 • เอกสารแสดงความเป็นเจ้าของที่ดินหรืออาคาร
 • สำเนาหนังสือสัญญาซื้อขายที่ดินหรืออาคาร
 • แผนผังที่ดินหรืออาคาร
 • ข้อบังคับนิติบุคคล
 • บัญชีรายชื่อผู้ก่อตั้ง
 • เอกสารอื่นๆ ตามที่กฎหมายกำหนด

หมายเหตุ

 • ขั้นตอนการจัดตั้งนิติบุคคลอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภทของนิติบุคคล
 • ควรศึกษาข้อมูลและปรึกษาผู้เชี่ยวชาญก่อนดำเนินการ

องค์ประกอบของ นิติบุคคลคอนโด

 • ผู้ถือกรรมสิทธิ์: เจ้าของห้องชุดทุกคนในโครงการคอนโดมิเนียม
 • คณะกรรมการนิติบุคคล: ผู้ได้รับเลือกจากผู้ถือกรรมสิทธิ์เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการนิติบุคคล
 • นิติบุคคล: องค์กรที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย

ประโยชน์ของการมีนิติบุคคลคอนโด

 • ช่วยให้พื้นที่ส่วนกลางได้รับการดูแลรักษาอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ช่วยให้การบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางเป็นไปอย่างโปร่งใส
 • ช่วยให้ผู้ถือกรรมสิทธิ์มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
 • ช่วยให้เกิดความสงบเรียบร้อยภายในโครงการคอนโดมิเนียม

ขอบคุณข้อมูลจาก


อ่านบทความเพิ่มเติม คลิก

𝐏𝐌𝐌 𝐏𝐫𝐨𝐩𝐞𝐫𝐭𝐲 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ ✅บริหารสิ่งแวดล้อมภายในคอนโดสวยงามอยู่เสมอ ✅บริหารคุณภาพระบบความปลอดภัย ระบบไฟฟ้า/น้ำ ✅พร้อมสร้างประสบการณ์อันดีให้กับลูกบ้าน ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อสร้าง Community ที่ดีภายในโครงการ ✅ดูแลรายละเอียดด้านการเงิน โปร่งใส ตรวจสอบได้ ✅อำนวยความสะดวกด้วยบริการของเรา พัสดุ ข่าวสาร 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 📞 Tel : 02-0810000 Line : https://lin.ee/Hra1qqu 📱 Primo Plus : https://apple.co/495d6mU 📩 [email protected].