นิติบุคคล มีหน้าที่อะไรบ้าง อัปเดต 2024

นิติบุคคล

นิติบุคคล คอนโด หรือ นิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง กลุ่มบุคคลที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เพื่อดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลางของอาคารชุด โดยประกอบด้วยเจ้าของห้องชุดทุกคนในโครงการเป็นผู้ร่วมก่อตั้งและบริหารจัดการ

หน้าที่หลักของ นิติบุคคล คอนโด

ดูแลรักษาและบริหารจัดการทรัพย์สินส่วนกลาง เช่น สวน สระว่ายน้ำ ลิฟต์ ห้องโถง ทางเดิน ฯลฯ

เก็บค่าส่วนกลางจากเจ้าของห้องชุด

จ้างพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างซ่อมแซม ฯลฯ

จัดประชุมเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารและรับฟังความคิดเห็นจากเจ้าของห้องชุด

ออกกฎระเบียบข้อบังคับสำหรับการใช้ประโยชน์พื้นที่ส่วนกลาง

ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งและบริหารจัดการอาคารชุด

องค์ประกอบของนิติบุคคลคอนโด

คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด ประกอบด้วยเจ้าของห้องชุดที่ได้รับเลือกจากการประชุมใหญ่สามัญของเจ้าของห้องชุด มีหน้าที่บริหารจัดการงานของนิติบุคคล

ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด เป็นผู้ที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดว่าจ้างมาดูแลงานประจำวันของนิติบุคคล

พนักงานของนิติบุคคล เช่น พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างซ่อมแซม ฯลฯ

ความสำคัญของนิติบุคคลคอนโด

ช่วยให้การบริหารจัดการอาคารชุดมีประสิทธิภาพ

รักษาความสะอาด ความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของอาคารชุด

ส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเจ้าของห้องชุด

ตัวอย่างหน้าที่ของนิติบุคคลคอนโด

ซ่อมแซมและบำรุงรักษาพื้นที่ส่วนกลาง เช่น สวน สระว่ายน้ำ ลิฟต์ ห้องโถง ทางเดิน ฯลฯ

จ้างพนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย ช่างซ่อมแซม ฯลฯ

เก็บขยะมูลฝอย

ควบคุมเสียงรบกวน

จัดกิจกรรมส่วนกลาง เช่น กีฬา นันทนาการ ฯลฯ

ดูแลระบบรักษาความปลอดภัย เช่น กล้องวงจรปิด ระบบควบคุมการเข้าออกอาคาร ฯลฯ

ระงับข้อพิพาทระหว่างเจ้าของห้องชุด


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ สนใจติดต่อเพื่อรับข้อมูลด้านบริหารโครงการได้ที่ 02-0810000  หรือ คลิกที่นี่ เพื่อศึกษาข้อมูลการบริการของเราเพิ่มเติม