สรุปประเด็นสำคัญเรื่อง “น้ำประปาเค็ม”

เชื่อว่าหลายท่านคงเคยได้รับทราบข่าวสารเรื่องน้ำประปาเค็มกันมาบ้างแล้ว วันนี้ทางฝ่ายจัดการอาคารจาก พรีโม แมเนจเม้นท์ มีบทความที่น่าสนใจกับการสรุปประเด็นเรื่องนี้มาฝากค่ะ

1. เกิดจากน้ำทะเลหนุนสูงในรอบ 50 ปี
2. น้ำในเขื่อนมีน้อย ไม่เพียงพอสำหรับปล่อยมาเพื่อผลักดันน้ำเค็มในแม่น้ำเจ้าพระยา
3. กทม. ฝั่งพระนคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ได้รับผลกระทบ เนื่องจากใช้น้ำดิบจากแม่น้ำเจ้าพระยา
4. กทม. ฝั่งธนบุรี ไม่ได้รับผลกระทบ เนื่องจากรับน้ำมาจากเขื่อนแม่กลอง
5. ผู้ที่มีสุขภาพปกติ ยังสามารถดื่มได้ แต่รสชาติอาจแปลกไป
6. ผู้ที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคทางสมอง ไต หัวใจ ความดันสูง เบาหวาน เด็ก และผู้สูงอายุ ไม่ควรดื่ม
7. คาดว่าปัญหานี้จะอยู่ยาวจนถึงเดือนพฤษภาคม 2563 (จนกว่าจะเข้าฤดูฝน)
8. ขอให้ทุกท่านช่วยกันประหยัดน้ำ และใช้น้ำเท่าที่จำเป็น

โดยทางการประปานครหลวงเองพยายามสูบน้ำดิบในช่วงเวลาที่น้ำทะเลหนุนให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งหน่วยความเค็มเป็นหน่วย gram/liter ค่าที่เกิน 0.3g/l หรือ 300 ppm. จะเริ่มเป็นน้ำกร่อย (มาตรฐานน้ำดื่ม องค์การอนามัยโลก : WHO) โดยผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคือ คนเป็นโรคไต หัวใจ เบาหวาน ความดันโลหิตสูง ผู้สูงอายุ และเด็กเล็ก ควรหลีกเลี่ยงการดื่มน้ำประปาช่วงนี้ และแนะนำให้ใช้น้ำกรองผ่านระบบ RO ด้วย นอกจากนี้ควรลดการเติมเครื่องปรุงรสให้น้อยลงในการใช้น้ำ เพื่อปรุงอาหารอีกด้วย
ท่านสามารถติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำประปาออนไลน์แบบเรียลไทม์ได้ด้วยตนเองทาง http://twqonline.mwa.co.th/map.php?type=sal ที่แสดงคุณภาพน้ำแบบ realtime ของ กปน.ค่ะ