ประโยชน์ของการซื้อที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง

ประโยชน์ของการซื้อ ที่อยู่อาศัย เป็นของตนเอง

การมีที่อยู่อาศัยโดยเป็นเจ้าของเองเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด และเป็นหนทางสร้างความมั่งคั่งและความมั่นคงในชีวิตได้ดีกว่า เมื่อเทียบกับการเช่าที่อยู่อาศัยของคนอื่นอยู่

มีเหตุผลประกอบอื่นที่สำคัญที่ทำให้ “ความเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัย” ดีกว่า “ความเป็นผู้เช่า”

  1. ความเป็นเจ้าของ ที่อยู่อาศัย มีค่าใช้จ่ายในระยะยาวน้อยกว่าความเป็นผู้เช่าในระยะยาว หากเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยเอง ตลอดช่วงระยะเวลายาว 30 ปี มูลค่าของที่อยู่อาศัยมีแต่จะเพิ่ม บนเนื้อที่ดินขนาดเท่ากัน พื้นที่ใช้สอยเท่ากัน ในทำเลเดียวกัน ราคาอาจปรับเพิ่มขึ้นหลายเท่า
  2. ความเป็นเจ้าของ ที่อยู่อาศัย ถือเป็นการใช้ประโยชน์จากเงินของคนอื่น (Other People’s Money – OPM) ซึ่งก็คือการใช้สินเชื่อที่อยู่อาศัย หรือการกู้ยืมเงินจากสถาบันการเงินเพื่อซื้อที่อยู่อาศัย ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภคใช้เงินสดของตนเองน้อย ในกรณีซึ่งราคาที่อยู่อาศัยเพิ่มสูงขึ้นและผู้บริโภคสามารถขายออกไปได้ ก็จะเท่ากับเป็นการสร้างผลกำไร และผลตอบแทนที่ได้จากเงินลงทุนจำนวนน้อยนั้นอาจมากมายหลายเท่า
  3. ความเป็นเจ้าของ ที่อยู่อาศัย ให้สิทธิประโยชน์ทางภาษี หากเป็นการเช่าที่อยู่อาศัย ผู้เช่าไม่ได้รับสิทธิในการหักลดหย่อนภาษีที่เกี่ยวข้องกับที่อยู่อาศัยเลย แต่ผู้ซื้อที่อยู่อาศัยโดยการกู้สินเชื่อจากสถาบันการเงินนั้น สามารถรับประโยชน์ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากการหักลดหย่อนเงินที่ชำระเป็นค่าดอกเบี้ยสินเชื่อดังกล่าวจากรายได้พึงประเมิน ในการคำนวณภาษีเงินได้ประจำปีในแต่ละปี กรมสรรพากรอนุญาตให้ผู้บริโภคสามารถหักลดหย่อนเงินที่ชำระเป็นค่าดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากรายได้พึงประเมิน ได้ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาทต่อปี

  4. ความเป็นเจ้าของ ที่อยู่อาศัย ก่อให้เกิดการออม เพราะทุกครั้งที่ผู้บริโภคชำระหนี้เงินกู้ที่อยู่อาศัยคือการลดภาระหนี้ลงทีละน้อย หรือเป็นการออมเพื่อสร้างส่วนทุน (Equity) ให้กับตนเอง

การซื้อที่อยู่อาศัยจึงเป็นทางเลือกที่ดีกว่าการเช่า ทั้งนี้ท่านต้องมีความพร้อม และต้องทำการบ้านศึกษาเรื่องที่อยู่อาศัยที่จะซื้อให้ดีเสียก่อน โดยเลือกซื้อจากผู้ประกอบการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยที่มีชื่อเสียง มีภาพลักษณ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีประสบการณ์ในการสร้างและขายที่อยู่อาศัย

———————————————————————————-

🏡 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐭𝐨𝐫 ผู้เชี่ยวชาญบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

ให้บริการซื้อ ขาย เช่า บ้านและคอนโด ระดับมืออาชีพแบบครบวงจร.

📮 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 💬 LINE @: https://lin.ee/QysJ4xN

📞 Tel : 02-0810000, 065-5105370  🌐 Website: https://passionrealtor.com/

#PassionRealtor #PassionforyourFullLiving #PropertyRealtor #คอนโด #เช่า #เช่าคอนโด

Click me!

</li>