ปัญหาพื้น “โรงจอดรถทรุด พัง“ ทำไงดี?

สาเหตุหลักที่พบเนื่องมาจาก ไม่มีการลงเสาเข็มรองรับ ทำให้เมื่อนานไปดินมีการทรุดตัว ยิ่งที่ที่เคยเป็นนา สวน ประกอบกับรถยนต์หนึ่งคันมีน้ำหนักประมาณ 1 ตันทำให้พื้นดินที่ไม่มีเสาเข็มรองรับทรุดตัวลง ทำให้เกิดปัญหาโรงจอดรถ พัง ทรุด แตกแยกจากตัวบ้าน

ขอบคุณรูปภาพจาก https://www.scghome.com

วิธีแก้ไขที่นิยม

1.สร้างพื้นจอดรถบนโครงสร้างที่มีเสาเข็มรองรับ และความยาวเสาเข็มยาวใกล้เคียงกับตัวบ้าน วิธีนี้เป็นวิธีที่ดีที่สุด เพราะจะทำให้การทรุดตัวของทั้งบ้าน และที่จอดรถเท่าๆกัน แต่มีข้อเสีย คือ ทำให้สิ้นเปลืองค่าก่อสร้าง และรอยต่อระหว่างที่จอดรถกับถนนหน้าบ้านจะเกิดรอยแตก อันเนื่องมาจากการทรุดตัวของถนน ก็ต้องแก้ไขในส่วนนี้เพิ่มเติม เช่นเทพื้นทำทางลาด (Ramp) เป็นต้น

2.ก่อสร้างพื้นจอดรถบนเสาเข็มสั้นแบบปูพรม โดยปกติที่นิยมใช้กันคือเสาเข็มสั้น เช่น เสาเข็มหกเหลี่ยม เสาเข็มรูปตัวไอ ความยาวประมาณ 2-6 เมตร  โดยตอกปูพรมทุกระยะ 1 เมตร เป็นต้น  เพื่อช่วยชะลอการทรุดตัวของพื้นที่จอดรถ 

 3.สร้างพื้นจอดรถบนดิน หากไม่มีเสาเข็มหรือโครงสร้างรองรับ วิธีนี้ประหยัดงบประมาณมากที่สุด แต่เสี่ยงการทรุดตัวมากเช่นกัน  ดังนั้นควรสร้างบนพื้นที่ดินที่มีความแข็งแรง และมีความแน่น เพื่อลดการทรุดตัว

แนะนำหากสร้างโรงจอดรถควรเลือกโครงสร้างที่มีเสาเข็ม มากกว่าการสร้างบนพื้นดิน เพื่อความแข็งแรงทนทาน รองรับน้ำหนักรถได้ อีกทั้งยังยืดระยะเวลาการใช้งานอีกด้วย สามารถติดต่อสอบถาม ช่างมืออาชีพและมีความเชี่ยวชาญได้ที่นี่

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.home.co.th, www.jorakay.co.th, www.scghome.com