ปัญหาไม่จบ ถ้าไม่ตรวจบ้านก่อนโอน

ปัญหาไม่จบ ถ้าไม่ตรวจบ้านก่อนโอน การตรวจสอบบ้านเป็นการตรวจสอบความสมบูรณ์ของบ้านและสภาพแวดล้อมที่ตั้งของบ้าน ดังนั้น การตรวจสอบบ้านจะต้องมีการตรวจสอบองค์ประกอบหลักของบ้านและสภาพแวดล้อม ดังนี้

โครงสร้างของบ้าน: ตรวจสอบโครงสร้างของบ้านเพื่อตรวจสอบว่ามีอาการสึกหรือไม่ เช่น ผนังมีรอยร้าวหรือไม่ หรือว่าเจ้าหน้าที่เคยทำการปรับปรุงไหม เพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างของบ้านยังคงมีความแข็งแรงเพียงพอในการใช้งานต่อไป

ระบบไฟฟ้า: ตรวจสอบระบบไฟฟ้ของบ้านว่าสามารถใช้งานได้ดี และไม่มีสภาพแวดล้อมอันตรายเช่น สายไฟมีรอยแตกที่ผิดปกติ เปิดไม่ติดหรือติด ๆ ดับ ๆ

ระบบประปา: ตรวจสอบระบบประปาของบ้านเพื่อตรวจสอบว่าสามารถใช้งานได้ดี และไม่มีการรั่วไหล

การอุปกรณ์ในบ้าน: ตรวจสอบการใช้งานของอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งอาจเป็นการตรวจสอบและทดสอบระบบแอร์ หรือระบบทำความสะอาด เช่นเครื่องทำน้ำร้อน หรือเครื่องซักผ้า

การไม่ตรวจสอบบ้านอาจทำให้เกิดปัญหา ต่อไปนี้

ความเสียหายจากอุบัติเหตุ: การไม่ตรวจสอบบ้านอาจทำให้ไม่พบปัญหาเล็ก ๆ ที่อาจจะก่อให้เกิดอุบัติเหตุ เช่น รอยร้าวบนฝ้า เหยือกหรือรอยแตกบนผนัง ซึ่งถ้าไม่รีบแก้ไขจะทำให้เกิดความเสียหายอย่างรุนแรงขึ้นในภายหลัง

การเสียเวลาและเงิน: การไม่ตรวจสอบบ้านอาจทำให้คุณต้องใช้เวลาและเงินเพิ่มเติมในการแก้ไขปัญหาในภายหลัง เช่น การซ่อมแซมหรือเปลี่ยนชิ้นส่วนที่เสียหาย การซื้อเครื่องมือหรืออุปกรณ์เพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหา

ความไม่ปลอดภัย: การไม่ตรวจสอบบ้านอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในบ้าน เช่น ระบบไฟฟ้าหรือระบบประปาที่เสียหายอาจทำให้เกิดอันตรายได้ เช่น ไฟไหม้หรือน้ำท่วม

การแพร่กระจายของแมลง: การไม่ตรวจสอบบ้านอาจทำให้แมลงและสัตว์เลื้อยคลานเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้าน เช่น มด ปลวก หนู ซึ่งอาจทำให้เกิดความไม่สะอาดและสร้างความรำคาญให้กับเจ้าของบ้าน

ปัญหาไม่จบ ถ้าไม่ตรวจบ้านก่อนโอน

𝐔𝐏𝐌 𝐈𝐧𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭𝐢𝐨𝐧 🔎 บริการรับตรวจอาคาร ที่อยู่อาศัย โครงการก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรประสบการณ์สูง พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยและครบวงจร

𝐂𝐎𝐍𝐓𝐀𝐂𝐓 📞 Tel : 02-0810000 📢 Inbox : http://m.me/100264208736392  Line : https://lin.ee/TX1GGsl 

#บริการรับตรวจบ้าน #บริการรับตรวจอาคาร #inspector #UPMinspection #UnitedProjectManagement