ฝุ่นพิษ PM2.5 กระทบกับสุขภาพเราอย่างไร?

หลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครกำลังเผชิญปัญหามลพิษในอากาศเนื่องจากฝุ่นละอองที่เกินค่ามาตรฐาน คือ PM2.5 ฝุ่น PM2.5 คือฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน เล็กประมาณ 1 ใน 25 ของเส้นผมมนุษย์ ซึ่งขนจมูกของเราไม่สามารถกรองได้ ซึ่งปัญหาดั่งกล่าวนี้ จะมีผลต่อสุขภาพของเราอย่างไรบ้าง? และมีวิธีป้องกันอย่างไรได้บ้าง ผศ.นพ อรรถพล เอี่ยมอุดมกาล แพทย์โรคระบบทางเดินหายใจในเด็กจากโรงพยาบาลรามคำแหง ได้ให้ข้อมูลไว้ดังนี้ครับ

Q : มลพิษในอากาศส่งผลต่อสุขภาพของเราอย่างไร?

A : ปกติเราจะต้องหายใจเอาอาการที่ดีและบริสุทธิ์เข้าไปในร่างกาย ดังนั้นเมื่ออากาศไม่บริสุทธิ์ยังไงก็ส่งผลต่อระบบทางเดินหายใจอย่างแน่นอน ตั้งแต่จมูก คอ หลอดลม หลอดลมฝอย หรือคนที่เป็นโรคเกี่ยวกับหัวใจ ก็อาจจะทำให้การหายใจแย่ลงได้ง่ายกว่าคนปกติ หรืออาจทำให้เกิดโรคหอบหืดเฉียบพลัน หรือโรคปอดขึ้นได้

Q : มีอาการอย่างไรเกี่ยวกับทางเดินหายใจ?

A : จริงๆ แล้วอาการขึ้นอยู่กับแต่ละคน ในระยะเฉียบพลันหรือได้รับสารพิษแบบเฉียบพลันอาจทำให้รู้สึกแสบจมูก แสบตาขึ้นมาได้ พอเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ หายใจเอาสารพิษเข้าไปเรื่อยๆ ก็จะมีผลต่อเยื่อบุจมูกทำให้อักเสบ ทางเดินหายใจอักเสบเรื้อรัง บางคนสูดสารพิษอนุภาคเล็กๆ ลงไปในส่วนลึกๆ ก็อาจจะทำให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบเรื้อรัง โรคหอบหืด หรืออาจทำให้เกิดโรคปอดบวมได้ เช่น คนที่ทำงานอยู่ในโรงงานอุตสาหกรรม จากประสบการณ์ที่ตรวจพบในเด็กที่มักจะเจอบ่อยๆ จะมีอาการคัดจมูก หายใจไม่ออก แน่นจมูก บางคนถึงขั้นไอเรื้อรัง ไอซึมๆ บางคนทำให้เป็นหอบหืด มีเสียงหายใจวี๊ดๆ ขึ้นได้ แนะนำว่าควรจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจเช็คอย่างละเอียดจะกว่าครับ เพราะอาการของแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน

Q : แล้วมีวิธีป้องกันอย่างไร?

A : คนที่อยู่ในพื้นที่มีค่าฝุ่นละออง เกินค่ามาตรฐานนั้นแนะนำให้ใส่หน้ากากป้องกัน รวมถึงงด-หลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง และควรระมัดระวังเป็นพิเศษสำหรับผู้ที่มีปัญหาด้านระบบทางเดินหายใจได้ง่ายโดยเฉพาะเด็ก และผู้สูงอายุ

Q : คนกลุ่มไหนที่ควรใส่หน้ากาก N95?

A : หน้ากาก N95 เหมาะกับคนที่ทำงานในโรงงานที่มีมลพิษเยอะๆ มีผลกระทบต่อคนที่ได้รับสารพิษหรือพวกที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยตรง เช่น คนที่ขับมอเตอร์ไซด์รับจ้าง, พ่อค้า แม่ค้า ที่ขายของริมทาง และคนที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคปอด ส่วนคนทั่วไปหรือคนทำงานออฟฟิศที่ต้องเผชิญกับฝุ่นแค่เป็นบางเวลาหรือแค่ช่วงเวลาสั้นๆ ก็สามารถใช้แมสป้องกันได้

ขอบคุณบทความจาก โรงพยาบาลรามคำแหง


พรีโม แมเนจเม้นท์ รับบริหารอาคารชุด บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมช่างอาคาร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริการงานรักษาความสะอาด และบริการรักษาความปลอดภัย