รู้จัก วันคุ้มครองโลก 22 เมษายน อัพเดท 2566

วันคุ้มครองโลก

22 เมษายน “วันคุ้มครองโลก” พรีโมชวนทุกคนตระหนักความสำคัญของมลภาวะ-สิ่งแวดล้อม

“วันคุ้มครองโลก” (Earth Day) จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี ซึ่ง “วันคุ้มครองโลก” นั้นถูกก่อตั้งขึ้นโดยโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งองค์การสหประชาชาติ United Nations Environment Program (UNEP) เพื่อให้ผู้คนบนโลกได้ตระหนักถึงการกระทำต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมในธรรมชาติ

รู้ “ วันคุ้มครองโลก ” (Earth Day) แบบลึกๆ

วันคุ้มครองโลก เป็นกิจกรรมประจำปีที่มีการเฉลิมฉลองในวันที่ 22 เมษายน เพื่อแสดงถึงการสนับสนุนการปกป้องสิ่งแวดล้อม วันคุ้มครองโลกจัดขึ้นครั้งแรกในปี 1970 และตั้งแต่นั้นมาก็กลายเป็นกิจกรรมระดับโลกที่เฉลิมฉลองในกว่า 190 ประเทศ

แนวคิดสำหรับวันคุ้มครองโลกได้รับการเสนอโดยวุฒิสมาชิกสหรัฐ เกย์ลอร์ด เนลสัน หลังจากได้เห็นความหายนะที่เกิดจากน้ำมันรั่วไหลครั้งใหญ่ในซานตา บาร์บารา แคลิฟอร์เนียในปี 2512 งานนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการดำเนินการเพื่อปกป้องโลกของเรา และกระตุ้นให้บุคคลต่างๆ และองค์กรในการดำเนินการเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

กิจกรรมวันคุ้มครองโลกมักรวมถึงโปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม การริเริ่มทำความสะอาดชุมชน และการสาธิตเพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับความสำคัญของความยั่งยืน เหตุการณ์นี้มีบทบาทสำคัญในการสร้างความตระหนักของสาธารณชนเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการดำเนินการเพื่อปกป้องโลกของเรา

ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา วันคุ้มครองโลกได้ขยายครอบคลุมแนวคิดด้านสิ่งแวดล้อมที่กว้างขึ้น รวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทำหน้าที่เป็นเครื่องเตือนใจว่าเราทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบในการดูแลโลกและดำเนินการเพื่อให้แน่ใจว่าโลกยังคงเป็นบ้านที่แข็งแรงและยั่งยืนสำหรับคนรุ่นต่อ ๆ ไป

รู้จัก “วันคุ้มครองโลก” 22 เมษายน อัพเดท 2566 ในประเทศไทย

วันคุ้มครองโลก ในประเทศไทย ได้มีการจัดให้มีการรณรงค์วันคุ้มครองโลกขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. 2533 โดยโรงเรียนสอนภาษาสมาคมนักเรียนเก่าสหรัฐอเมริกา และในปี พ.ศ. 2533 ถือเป็นยุคเริ่มต้นของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากที่ นายสืบ นาคะเสถียร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง กระทำอัตวินิบาตกรรม อาจารย์และนักศึกษารวม 16 สถาบันได้จัดงานวันคุ้มครองโลกขึ้นเพื่อรณรงค์ให้คนไทยเห็นความสำคัญของป่า และตระหนักถึงวิกฤตการทำลายสัตว์ป่าและป่าไม้ของประเทศไทย

กิจกรรมที่นิยมทำกันใน “วันคุ้มครองโลก”

มีกิจกรรมมากมายที่ผู้คนสามารถเข้าร่วมเพื่อเฉลิมฉลองวันคุ้มครองโลกและแสดงการสนับสนุนต่อสิ่งแวดล้อม นี่คือแนวคิดบางประการ:

1.ปลูกต้นไม้หรือดอกไม้: ต้นไม้และพืชช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากชั้นบรรยากาศและผลิตออกซิเจน การปลูกต้นไม้หรือดอกไม้เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการทำให้ชุมชนของคุณสวยงามและช่วยต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

2.ทำความสะอาดขยะ: ขยะเป็นปัญหาสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม และอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและระบบนิเวศ จัดกิจกรรมทำความสะอาดชุมชนเพื่อเก็บขยะในละแวกบ้านหรือสวนสาธารณะในพื้นที่ของคุณ

3.ลดการใช้พลังงาน: ปิดไฟและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เมื่อไม่ได้ใช้งาน และใช้อุปกรณ์ประหยัดพลังงานเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์

4.เริ่มใช้ปุ๋ยหมัก: การทำปุ๋ยหมักเป็นวิธีที่ดีในการลดของเสียและสร้างดินที่อุดมด้วยสารอาหารสำหรับสวนของคุณ คุณสามารถทำปุ๋ยหมักเศษอาหาร ขยะในสวน และวัสดุอินทรีย์อื่นๆ

5.มีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน: ชุมชนหลายแห่งจัดงานวันคุ้มครองโลก เช่น งานแสดงสินค้า เทศกาล และโปรแกรมการศึกษาด้านสิ่งแวดล้อม ตรวจสอบกับรัฐบาลท้องถิ่นหรือองค์กรด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อดูว่ามีเหตุการณ์ใดเกิดขึ้นในพื้นที่ของคุณ

6.เรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม: ใช้เวลาให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม เช่น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การตัดไม้ทำลายป่า และมลพิษ ความรู้คือพลัง และยิ่งคุณรู้มากเท่าไหร่ คุณก็ยิ่งพร้อมที่จะสร้างผลกระทบเชิงบวกมากขึ้นเท่านั้น

7.ลด ใช้ซ้ำ และรีไซเคิล: ลดการใช้พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียว ใช้สิ่งของซ้ำเมื่อเป็นไปได้ และรีไซเคิลให้มากที่สุด การกระทำเล็กๆ น้อยๆ เหล่านี้สามารถส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงต่อการลดของเสียและการปกป้องสิ่งแวดล้อม

โปรดจำไว้ว่าทุกการกระทำมีความสำคัญต่อการปกป้องสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าคุณจะเข้าร่วมในกิจกรรมชุมชนหรือทำการเปลี่ยนแปลงเล็กๆ น้อยๆ ในชีวิตประจำวัน คุณก็สร้างความแตกต่างได้ในวันคุ้มครองโลกและทุกๆ วัน