ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษย้ายเข้าคอนโด เดือนตุลาคม

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษย้ายเข้าคอนโด เดือนตุลาคม 2565

ฤกษ์ขึ้นบ้านใหม่ ฤกษย้ายเข้าคอนโด เดือนตุลาคม 2565

1. วันอังคารที่ 4 ตุลาคม 2565

ตรงกับขึ้น 9 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันอธิบดี+ราชาโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์

 • เวลา 10.23-11.28 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 13.32-14.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 15.22-16.17 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์และวันพุธกลางวัน ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

2. วันพุธที่ 5 ตุลาคม 2565

ตรงกับขึ้น 10 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+วันฟู+ชัยโชค+สิทธิโชค ฤกษ์บนเป็นภูมิปาโลฤกษ์

 • เวลา 07.26-08.21 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 10.11-11.06 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.26-13.21 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 15.16-16.11 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

3. วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม 2565

ตรงกับแรม 5 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทศาตรีฤกษ์

 • เวลา 09.24-10.18 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.32-13.27 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 14.17-15.12 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

4. วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม 2565

ตรงกับแรม 6 ค่ำ เดือน 11 (สิบเอ็ด) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค

 • เวลา 09.16-10.11 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 12.27-13.22 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์


ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

5. วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2565

ตรงกับขึ้น 2 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นวันธงชัย+อำมฤตโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นเทวีฤกษ์

 • เวลา 08.24-09.15 น. เป็นราชาฤกษ์
 • เวลา 11.33-12.26 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 13.23-14.18 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์


ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนและวันเสาร์ ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

6. วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม 2565

ตรงกับขึ้น 6 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นราชาโชค+ลาภะ ฤกษ์บนเป็นมหัทธโนฤกษ์

 • เวลา 11.12-12.05 น. เป็นมหัทธโนฤกษ์
 • เวลา 12.56-13.51 น. เป็นภูมิปาโลฤกษ์
 • เวลา 15.09-16.04 น. เป็นราชาฤกษ์

ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันจันทร์และวันอังคาร ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้

7. วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565

ตรงกับขึ้น 7 ค่ำ เดือน 12 (สิบสอง) ปีขาล ฤกษ์ดีเป็นดิถีเรียงหมอน

 • เวลา 05.59-06.54 น. เป็นเทวีฤกษ์
 • เวลา 07.49-08.44 น. เป็นราชาฤกษ์


ยกเว้น ผู้ที่เกิดวันอังคารและวันพฤหัสบดี ไม่ควรใช้ฤกษ์นี้