สระว่ายน้ำระบบเกลือ ระบบคลอรีน ต่างกันอย่างไร?

ส่วนกลาง พรีโม

ในยุคที่โครงการบ้าน และคอนโด รวมถึงที่พักอาศัยต่าง ๆ เกิดขึ้นอย่างมากมาย ผู้อยู่อาศัยรุ่นใหม่หลายคนอาจเลือกที่พักอาศัยจากความสะดวกสบายต่าง ๆ เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็นฟังก์ชั่นการใช้สอย การเดินทาง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค นั่นจึงทำให้ผู้พัฒนาโครงการต้องพยายามคิดกลยุทธ์ในการดึงดูดให้ผู้คนมาเลือกซื้อ-เช่าโครงการ นั่นจึงทำให้เราได้พบเห็น “สระว่ายน้ำ” เกิดขึ้นมาพร้อมกับโครงการที่พักอาศัยต่าง ๆ เป็นประจำ

เนื่องด้วยประเทศไทยเป็นเมืองร้อน การมีสระว่ายน้ำในโครงการเพื่อให้บริการผู้อยู่อาศัย จึงได้หลายประโยชน์ทั้งเพื่อคลายร้อน ออกกำลังกาย พักผ่อนหย่อนใจ หรือเป็นจุดขายด้านทัศนียภาพ จึงเป็นทางเลือกที่หลายโครงการเลือกมาเอาใจผู้ซื้อ สระว่ายน้ำไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กสำหรับเด็ก ขนาดใหญ่ขึ้นมาที่สามารถว่ายไปกลับได้ หรือใหญ่โตระดับสวนน้ำเพื่อสันทนาการของครอบครัว ก็ต้องมี ระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำ เพื่อไม่ให้ผู้ว่ายน้ำได้รับอันตรายจากเชื้อโรคต่าง ๆ ทั้งเชื้อโรคที่มากับน้ำดิบ เชื้อโรคที่มาจากผู้ใช้สระ เชื้อโรคในอากาศ เป็นต้น ซึ่งระบบฆ่าเชื้อโรคในน้ำที่เป็นที่รู้จักและยอมรับกันมีหลายระบบ โดยเฉพาะ 2 ระบบหลักที่พบมาที่สุดคือ ระบบคลอรีน และระบบเกลือ ซึ่งบทความนี้เราจะมาอธิบายถึงความแตกต่างของสระว่ายน้ำทั้งสองระบบนี้กัน

สระว่ายน้ำระบบคลอรีน

ระบบคลอรีน เป็นระบบดั้งเดิมที่ใช้กันมานาน นับเป็นระบบฆ่าเชื้อโรคที่มีราคาถูกและยืดอายุการเปลี่ยนน้ำในสระได้นานกว่า รวมถึงป้องกันการเกิดตะไคร่ได้ดีกว่า จึงทำให้เป็นที่นิยมใช้กันมากที่สุด รูปแบบคลอรีนที่ใช้กันหลายชนิด เช่น ผง เกล็ด น้ำ เป็นต้น วิธีการก็คือเติมลงไปในสระหรือถังเก็บน้ำโดยตรง คุณสมบัติของคลอรีนก็คือฆ่าเชื้อโรค โดยจะทำลายผนังเซลล์ของเชื้อโรคและจุลินทรีย์ต่างๆ เมื่อผนังเซลล์ถูกทำลาย เชื้อโรคหรือจุลินทรีย์ต่างก็ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้

อย่างไรก็ตาม แม้การใช้คลอรีนจะมีความประหยัดการใช้จ่ายสำหรับผู้ดูแล แต่ก็มีผลกระทบต่อผู้ใช้งานเช่นกัน เนื่องจากน้ำละลายคลอรีนมีค่าความเป็นกรดสูง ผิวหนังและเส้นผมของคนเราก็เป็นเซลล์ชนิดหนึ่ง เมื่อโดนคลอรีนที่มีความเข้มข้น ก็จะรู้สึกระคายเคืองเพราะโดนคลอรีนกัดนั่นเอง ความไวของผิวหนังของเด็กหรือผู้ใหญ่แต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไป บางคนมีความไวของผิวหนังมาก ก็จะรู้สึกระคายเคืองมากกว่า รวมถึงการมีกลิ่นฉุน ขณะที่กระเบื้องยาแนวที่อยู่ในสระว่ายน้ำก็จะถูกกัดกร่อนได้ง่ายกว่าเช่นกัน

สระว่ายน้ำระบบเกลือ

ระบบเกลือ เป็นระบบที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมา โดยใช้เกลือเทลงไปในสระน้ำ น้ำเกลือก็ถูกส่งผ่านไปยัง Salt Chlorinator ทำหน้าที่แยกและผลิตตัวฆ่าเชื้อโรค ซึ่งจะมีคุณสมบัติเป็นด่างอ่อน ๆ ทำหน้าที่ฆ่าเชื้อโรคและจุลินทรีย์ในลักษณะเดียวกันกับระบบคลอรีน แต่จะสร้างความระคายเคืองต่อผิวหนังน้อยกว่า ทำให้เป็นระบบที่นิยมมากในปัจจุบัน แต่ก็มีข้อเสียที่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อยกว่าในระบบคลอรีน และหากไม่มีการควบคุณคุณภาพและดูแลค่าทางเคมีต่าง ๆ ของน้ำในสระ เช่น ค่าความเป็นกรดเป็นด่าง ความกระด้าง รวมทั้งต้องจัดให้มีการเก็บตัวอย่างน้ำวิเคราะห์เชื้อโรค ให้อยู่ในเกณฑ์ที่มาตรฐานกำหนด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ก็อาจก่อให้เกิดความระคายเคืองและอันตรายต่อผู้ใช้สระได้เช่นกัน

และนี่ก็คือเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสระว่ายน้ำทั้งสองระบบ เพื่อให้ทุกคนได้ทราบเป็นความรู้ไว้ก่อนจะลงสระว่ายน้ำเพื่ออวดชุดว่ายน้ำสวย ๆ พร้อมกับได้ออกกำลังกายกันอย่างเต็มที่ในคราวหน้า

ขอบคุณบทความจาก zmyhome.com


พรีโม แมเนจเม้นท์ รับบริหารอาคารชุด บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมช่างอาคาร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริการงานรักษาความสะอาด และบริการรักษาความปลอดภัย