สัญญาเช่าบ้านคือ ? และเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

สัญญาเช่าบ้านคือ ? และเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

สัญญาเช่าบ้านเป็นเอกสารทางกฎหมายที่กำหนดรายละเอียดของการให้เช่าบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ ระหว่างเจ้าของบ้านหรือที่ดิน (ในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้ให้เช่า”) กับผู้เช่าบ้าน (ในที่นี้จะเรียกว่า “ผู้เช่า”) โดยที่สัญญานี้จะกำหนดเงื่อนไขการเช่าบ้าน รวมถึงสิ่งที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามในระหว่างเช่าบ้าน และสิ่งที่ผู้ให้เช่าต้องปฏิบัติตามเช่นกัน สัญญาเช่าบ้านคือ ? และเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

สัญญาเช่าบ้านคือ ? และเขียนอย่างไรให้ถูกต้อง

สัญญาเช่าบ้านจะระบุรายละเอียดต่างๆ ได้แก่ ชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่า รายละเอียดของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า รายละเอียดการชำระเงินเช่า รวมถึงเงื่อนไขในการชำระเงิน รวมถึงสิ่งที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามในระหว่างเช่าบ้าน เช่น การดูแลรักษาบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ให้สมบูรณ์ การใช้งานบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และการใช้งานที่เหมาะสม รวมถึงเงื่อนไขการยกเลิกสัญญาเช่า หรือการต่อสัญญาเช่าในกรณีที่ต้องการต่ออายุสัญญา

สัญญาเช่าบ้านเป็นเอกสารที่มีความสำคัญมากในการจัดการทรัพย์สิน เป็นเอกสารที่เป็นไปตามกฎหมายและมีผลผูกพันต่อผู้ให้เช่าและผู้เช่า โดยสัญญาเช่าบ้านจะแบ่งออกเป็นส่วนสำคัญ ๆ ดังนี้

 1. การระบุตัวตนของผู้เช่าและผู้ให้เช่า: เป็นการระบุชื่อและที่อยู่ของผู้ให้เช่าและผู้เช่าเพื่อให้เกิดความชัดเจนในส่วนของผู้ที่ต้องปฏิบัติตามสัญญา
 2. รายละเอียดของทรัพย์สินที่ให้เช่า: เป็นการระบุชนิดของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ที่ให้เช่า รวมถึงตำแหน่งและขนาดของทรัพย์สิน เพื่อให้ผู้เช่าทราบว่าทรัพย์สินที่เขาจะเช่านั้นมีคุณสมบัติอย่างไร
 3. การตกลงในการชำระเงินเช่า: เป็นการระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญาเช่า รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงินเช่า เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระ วิธีการชำระเงิน เป็นต้น
 4. เงื่อนไขในการใช้ทรัพย์สิน: เป็นส่วนสำคัญที่ระบุกฎระเบียบการใช้ทรัพย์สินที่เช่า รวมถึงเงื่อนไขการบำรุงรักษาทรัพย์สิน และสิ่งที่ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามเพื่อรักษาทรัพย์สินให้ดี

การเขียนสัญญาเช่าบ้านอย่างไรให้ถูกต้อง

การเขียนสัญญาเช่าบ้านเป็นเรื่องสำคัญเพื่อให้ผู้เช่าและผู้ให้เช่ามีความเข้าใจและปฏิบัติตามสัญญาได้อย่างถูกต้อง ดังนั้น การเขียนสัญญาเช่าบ้านควรมีการใส่ความสำคัญในเรื่องต่อไปนี้:

 1. ระบุตัวตนของผู้เช่าและผู้ให้เช่าให้ชัดเจน โดยระบุชื่อ ที่อยู่ และเลขบัตรประชาชนของทั้งสองฝ่าย
 2. ระบุรายละเอียดของทรัพย์สินที่ให้เช่า เช่น ชนิดของทรัพย์สิน ขนาด ตำแหน่ง และสภาพของบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์
 3. ระบุวันที่เริ่มต้นและสิ้นสุดของสัญญาเช่า รวมถึงเงื่อนไขการชำระเงินเช่า เช่น จำนวนเงินที่ต้องชำระ วิธีการชำระเงิน และวันที่เริ่มชำระเงิน
 4. ระบุเงื่อนไขการใช้ทรัพย์สิน เช่น การบำรุงรักษาทรัพย์สิน การเช่าและการใช้งานต่าง ๆ และการแต่งแต้มทรัพย์สิน
 5. ระบุเงื่อนไขการยกเลิกสัญญา เช่น การยกเลิกสัญญาเช่าก่อนกำหนดหรือการยกเลิกสัญญาเช่าหลังจากสิ้นสุดสัญญา
 6. ระบุเงื่อนไขการเพิ่มเติมสัญญา เช่น การเพิ่มเติมระยะเวลาของสัญญาเช่าหรือการเพิ่มเติมสิ่งที่ต้องระบุไว้ในสัญญาอีกด้วย
 7. ระบุเงื่อนไขการใช้ประโยชน์กับทรัพย์สิน โดยเฉพาะเรื่องของการเลี้ยงสัตว์ เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่และการนำเข้าสิ่งอันตราย เป็นต้น
 8. ระบุสิ่งที่สัญญายกเว้น เช่น การซ่อมบำรุงจากความเสียหายจากภัยธรรมชาติ การตกแต่งหรือปรับปรุงทรัพย์สินเล็กน้อย และการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในทรัพย์สิน
 9. ระบุวิธีการแก้ไขข้อพิพาท หรือเรื่องที่เกี่ยวกับการชดเชยหรือการขอความช่วยเหลือจากผู้เช่าหรือผู้ให้เช่า
 10. ระบุข้อตกลงในการสิ้นสุดสัญญา เช่น แจ้งล่วงหน้ากี่วันก่อนสิ้นสุดสัญญา การคืนค่าประกันหรือการคืนทรัพย์สินที่มีผลต่อการสิ้นสุดสัญญา

🏡 𝐏𝐚𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧 𝐑𝐞𝐚𝐥𝐭𝐨𝐫 ผู้เชี่ยวชาญบริการด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ให้บริการซื้อ ขาย เช่า บ้านและคอนโด ระดับมืออาชีพแบบครบวงจร . 📮 สอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ 💬 LINE @: https://lin.ee/QysJ4xN 📞 Tel : 02-0810000, 065-5105370 🌐 Website: https://passionrealtor.com/ #PassionRealtor #PassionforyourFullLiving #PropertyRealtor #ที่ปรึกษาอสังหาริมทรัพย์ #PropertyConsult #PropertyMarketing #พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ #คอนโด #เช่า #เช่าคอนโด #ซื้อคอนโด #่เช่าคอนโด #ขายคอนโด #ซื้อบ้าน #ขายบ้าน #นายหน้าที่ดิน #ซื้อขายที่ดิน