“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” จัดกิจกรรม Origin Give สานฝันพัฒนาโรงเรียน

 

“ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้” จัดกิจกรรม Origin Give สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง

ลงพื้นที่ปรับปรุงภูมิทัศน์-มอบทุนการศึกษา สร้างอนาคตเยาวชน

บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) จัดกิจกรรม “Origin Give สานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้อง” ณ โรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) โดย คุณอารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ พร้อมด้วยคุณเกรียงไกร กรีบงการ ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ ได้นำทีมพนักงานจิตอาสา และพันธมิตร 12 บริษัท ร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์ในโรงเรียน อาทิ ทาสีรั้วกำแพง ปลูกต้นไม้ จัดสวนแห่งการเรียนรู้ และปรับปรุงห้องพยาบาลให้สวยงาม พร้อมกันนี้ยังได้มอบโต๊ะกินข้าวพร้อมเก้าอี้สำหรับโรงอาหาร จำนวน 10 ชุด และสนับสนุนทุนการศึกษาจำนวน 50,000บาท เพื่อส่งเสริมโอกาสทางการศึกษาแก่นักเรียนโรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) อีกด้วย

อารดา จรูญเอก ประธานอำนวยการ  บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า กิจกรรมสานฝันพัฒนาโรงเรียนเพื่อน้องในครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 6 โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อสังคม ภายใต้ชื่อ ORIGIN GIVE” ที่ร่วมสร้างสรรค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านการศึกษา สังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการศึกษาและความเป็นอยู่ของเด็กเยาวชน อันเป็นกำลังหลักสำคัญในการพัฒนาประเทศในอนาคต รวมถึงมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับการพัฒนาปรับปรุงโรงเรียน ซึ่งเป็นเสมือนบ้านหลังที่สองของเด็กและเยาวชนให้สวยงามและปลอดภัย เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ที่แท้จริง ทำให้นักเรียนทุกคนตั้งใจเรียน และเติบโตไปเป็นกำลังหลักสำคัญของประเทศชาติต่อไป

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก คุณขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร มาร่วมเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคุณเรณู ซื่อสัตย์ ผู้อำนวยการเขตสวนหลวง คุณปิยะวรรณ จระกา สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร คุณสมพงษ์ ธนะสินธุ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดใต้ (ราษฎรนิรมิต) ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม

 

ตลอดระยะเวลากว่า 13 ปีของการดำเนินกิจการ บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ได้ดำเนินงานภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี ผ่านการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งเเวดล้อม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ทั้งนี้ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ ได้ให้สนับสนุนการศึกษาแก่องค์กรและมูลนิธิต่างๆ มาโดยตลอด พร้อมปลูกฝังค่านิยมด้านความรับผิดชอบต่อสังคมให้แก่พนักงานภายในองค์กรได้มีส่วนร่วมต่อกิจกรรม CSR ควบคู่ไปกับการทำธุรกิจอย่างมีคุณค่า ตามนโยบายของบริษัทฯที่มุ่งเน้นในด้านการพัฒนาในทุกๆด้าน สร้างความแข็งแกร่งและการเติบโตที่ยั่งยืนอย่างต่อเนื่อง