อัปเดต ลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน และค่าจดจำนอง 2566 มีอะไรบ้าง ?

ลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน

ใครกำลังซื้อบ้าน ซื้อคอนโด ซื้อที่ดิน หรือกำลังมีที่ดิน ต้องรู้จักค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ตาม พ.ร.บ. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ฉบับใหม่ ซึ่งในปี 2566 นี้ ได้ลดค่า ลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน และค่าจดจำนอง เท่าไรบ้างไปดูกันได้เลย

ปี 2566 ลดค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน และค่าจดจำนอง เท่าไรบ้าง ?

เหลือเพียงไม่กี่เดือนเดือนเท่านนั้น สำหรับ มาตรการรัฐลดค่าโอนกรรมสิทธิ์ที่อยู่อาศัย และลดค่าจดจำนอง สำหรับบ้าน ทาวน์โฮม และคอนโด ราคาไม่เกิน 3 ล้านบาท

 • ลดค่าจดทะเบียนการโอนอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 1
 • ลดค่าจดทะเบียนการจำนองอสังหาริมทรัพย์จากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 (เฉพาะการโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน)
 • ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

ค่าใช้จ่ายในการโอนอสังหาริมทรัพย์

ในการซื้อขายบ้านและที่ดิน จะมีค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่เราต้องเสียให้กับสำนักงานที่ดิน ดังนี้

 • ค่าคำขอโอนที่ดิน 5 บาท
 • ค่าอากร 5 บาท
 • ค่าพยาน 20 บาท
 • ค่าธรรมเนียมในการโอน
 • ค่าจดจำนอง
 • ค่าอากรแสตมป์
 • ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ
 • ค่าภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

ค่าธรรมเนียมในการโอน หรือ ค่าโอนที่ดิน

คิดเป็น 2% ของราคาประเมินหรือราคาขาย แต่ในปี 2566 ครม. มี มติปรับลดค่าธรรมเนียมจาก 2% เป็น 1% เพื่อกระตุ้นให้มีการซื้อ-ขายอสังหาฯ มากขึ้น และสนับสนุนให้ประชาชน มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง โดยมีเงื่อนไขคือ

 1. เฉพาะการซื้อ-ขายที่อยู่อาศัย ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝดบ้านแถว อาคารพาณิชย์ ห้องชุด
 2. ราคาซื้อ-ขาย ราคาประเมินทุนทรัพย์ และวงเงินจำนองต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อสัญญา ไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน
 3. ต้องโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน จึงจะได้ลดค่าธรรมเนียมการจำนองด้วย
 4. ต้องโอนและจดจำนองภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2566
 5. ผู้ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

ค่าจดจำนอง

กรณีซื้อบ้านหรือที่ดินโดยใช้สินเชื่อธนาคารหรือกู้เงินจะเสียค่าจดจำนองด้วย ซึ่งปกติคิด 1% ของมูลค่าจำนอง แต่ปี 2566 ได้ปรับลดลงเหลือ 0.01% ตามเงื่อนไข (หากใครซื้อบ้านด้วยเงินสดจะไม่เสียค่าใช้จ่ายส่วนนี้)

 1. เฉพาะการซื้อ-ขายที่อยู่อาศัย ทั้งมือหนึ่งและมือสอง ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ห้องชุด
 2. ราคาซื้อ-ขาย ราคาประเมินทุนทรัพย์ และวงเงินจำนองต้องไม่เกิน 3 ล้านบาทต่อสัญญา ไม่รวมถึงกรณีการขายเฉพาะส่วน
 3. ต้องโอนและจดจำนองในคราวเดียวกัน จึงจะได้ลดค่าธรรมเนียมการจำนองด้วย
 4. ต้องโอนและจดจำนองภายในวันที่ 31 ธ.ค. 2566
 5. ผู้ซื้อต้องเป็นบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย

แต่ถ้ามูลค่าการซื้อ-ขายมากกว่า 3 ล้านบาท ค่าจดจำนองยังคงคิด 1% ตามเดิม

เปิดคลังความรูื ค่าโอนที่ดิน คืออะไร

ค่าโอนที่ดิน คือ ค่าที่จะต้องจ่ายก่อนทำการซื้อ – ขายที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์ครับ เพื่อสามารถเปลี่ยนเจ้าของได้โดยสมบูรณ์ เบื้องต้นจำเป็นจะต้องมาดำเนินการที่สำนักงานที่ดินตามแต่ละจังหวัด ตามแต่ละเขต เบื้องต้นจะมีเจ้าหน้าที่ดำเนินการให้

ในขณะเดียวกันยังจำเป็นที่จะต้องนำพยานมายืนยันการซื้อ – ขายอีกด้วย และค่าโอนที่ดิน รวมไปถึง ค่าธรรมเนียมโอนที่ดินเปล่า 2566 จะต้องมีการกำหนดชัดเจนว่าใครเป็นคนชำระ ซึ่งอาจจะเป็นผู้ซื้อหรืออาจจะเป็นผู้ขายก็ได้ตามแต่สะดวก อีกอย่างหนึ่งก็คือการชำระคนละครึ่งแบบนี้ก็สามารถทำได้

เงื่อนไขค่าโอนที่ดิน

ในส่วนต่อมาเรามาว่ากันในเรื่องของ ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน ที่ถือว่ามีหลายประเภทมาก ๆ ที่จะสามารถนำมาประเมินภายใต้เงื่อนไขต่างๆ โดยผมจะอธิบายให้เห็นภาพชัดขึ้นดังต่อไปนี้

1. ค่าโอนที่ดินให้ลูก

ถ้าจะทำการโอนที่ดินของเราให้กันลูก เราจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการโอนที่ดิน ดังนี้ครับ

 • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 0.5% 
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.5% 
 • ค่าภาษีเงินได้ : ราคาซื้อขายไม่เกิน 20 ล้านบาทไม่ต้องจ่าย แต่ถ้าราคาขายเกิน 20 ล้านบาท ต้องเสียภาษี 5%

2. ค่าโอนที่ดินมรดก

สำหรับใครที่มีที่ดินแล้วต้องการเก็บไว้เป็นมรดก ไม่ว่าจะให้ใครก็ตาม จะต้องเสียค่าใช้จ่ายต่างๆดังนี้ครับ

 • บุพการี คู่สมรส และผู้สืบสันดาน คิด 0.5% 
 • ญาติตามสายเลือด บุตรบุญธรรม และคนอื่น คิด 2% 
 • ค่าอากรแสตมป์ ค่าภาษีเงินได้ และ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ : ได้รับการยกเว้น 

3. ค่าโอนที่ดินให้คู่สมรส

ใครมีสามี ใครมีภรรยา แล้วมีที่ดิน แต่อยากให้ให้กับคู่สมรสของเรา มาดูค่าใช้จ่ายต่างๆที่เราต้องเสียในการโอนที่ดินให้คู่สมรสของเรากันครับ

 • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 0.5% 
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.5% หรือ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% 
 • ค่าภาษีเงินได้ : เสียภาษีตามขั้นบันได ลดหย่อนได้ 50%  

4. ค่าโอนที่ดินให้ญาติ

มีญาติดี สนิทกับญาติคนนี้มาก อยากโอนที่ดินให้ญาติ ต้องเสียค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะ

 • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 2%
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.5% หรือ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3% 
 • ค่าภาษีเงินได้ : เสียภาษีตามขั้นบันได ลดหย่อนได้ 50%  

5. ค่าโอนที่ดินแบบซื้อขาย

แล้วถ้าซื้อขายที่ดินล่ะ จะโอนที่ดินให้คนซื้อ จะมีค่าอะไรบ้างนะที่ต้องเสีย

 • ค่าธรรมเนียมโอนที่ดิน : 2% 
 • ค่าอากรแสตมป์ : 0.5% หรือ ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ 3.3%
 • ค่าภาษีเงินได้ : เสียภาษีตามขั้นบันได (ลดหย่อนตามปีที่ถือครอง)

ค่าโอนที่ดิน ต่างกับค่าโอนบ้านอย่างไร

สำหรับค่าโอนที่ดินและค่าโอนบ้านจะมีความเหมือนกันในหลายจุด ถ้าทุกคนได้สังเกตจุดที่แตกต่างจะเป็นในเรื่องของบุคคลธรรมดา หรือเป็นนิติบุคคล ถ้าหากมีธุรกิจก็จะทำให้ค่าใช้จ่ายในการโอนแตกกต่างกันมากไปอีก แต่ผมเชื่อว่าใครหลายๆ คนอาจจะสงสัย ถ้าเป็น “บ้านมือสอง” จะมีค่าโอนแตกต่างจากเดิมหรือไม่ ซึ่งต้องบอกว่ามีครับ สรุปได้ดังนี้

1.ค่าประเมินราคาบ้านมือสอง

2.ค่าขอมิเตอร์น้ำ – ไฟฟ้า

3.ค่าจดจำนองซื้อบ้านมือสอง

4.ค่าประกันบ้านมือสอง

5.ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 

สำหรับค่าโอนของบ้านมือสองจะมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่นตามเพิ่มมาอีก ถ้าทุกคนกำลังสนใจจะซื้อบ้านมือสอง แนะนำว่าลองมาอ่านบทความของทางรีฟินน์ ค่าโอนบ้านมือสองว่ารายละเอียดแต่ละข้อเป็นอย่างไร และถ้าหากสนใจ สินเชื่ิบ้านมือสองก็สามารถปรึกษากับทางรีฟินน์ได้ตลอดครับ

——————————–

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

📱 Tel : 02-0810000

🌏 Website: https://primo.co.th/

📶 Line : https://lin.ee/Jt3nhkF

#PrimoServiceSolutions#SuperLivingServices#propertymanagement#agent#interior#cleaningservice#hotelservice