ระดับความเครียดสังเกตอย่างไร?

โดยปกติแล้วความเครียดนั้นสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน บางคนเครียดมาก บางคนเครียดน้อย ซึ่งความเครียดแต่ละระดับจะส่งผลต่อร่างกายต่างกัน มาลองสังเกตกันดูว่าความเครียดที่เกิดกับตนเองในขณะนี้อยู่ในระดับใด และส่งผลอย่างไรต่อร่างกายกันดูดีกว่า

1. MANAGEABLE STRESS เป็นระดับความเครียดทั่วไปที่นำไปสู่ผลของงานเป็นความเครียดลักษณะที่จัดการได้ ไม่ก่อให้เกิดปัญหาซึ่งทุกคนควรมีความเครียดในระดับนี้อยู่บ้าง ถือเป็นภาวะปกติ การไม่มีความเครียดลักษณะนี้เลย อาจไม่ก่อให้เกิดการพัฒนาตนเอง ทั้งในด้านการเรียน การทำงาน ส่งผลให้ตนเองไม่ก้าวหน้า องค์กรไม่เจริญเติบโต ผลงานไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอ รวมถึงความเครียดแบบ Happy Life ยุ่งบนความลงตัว แต่ทำให้เกิดผลของงานบนความสามารถที่หลากหลาย ยกตัวอย่าง แม่ค้าพ่อค้าที่ได้รับความเครียดจากการบริการลูกค้า พนักงานที่ต้องทำตามคำสั่ง แทบทุกอาชีพล้วนได้รับความเครียดทั้งสิ้น แต่พอเลิกงาน การได้พักผ่อน กินข้าว อาบน้ำ ดูทีวี ก็กลับมาอยู่ในสภาวะปกติได้ เป็นความเครียดเฉพาะตัวที่อาจจะได้รับรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปี แล้วแต่กรณี ซึ่งนำไปสู่การพัฒนาตนเองและประสิทธิภาพในการทำงานจึงถือเป็นความเครียดในระดับทั่วไปที่ควรจะมีนั้นเอง

2. TOLERABLE STRESS เป็นระดับความเครียดที่เพิ่มขึ้นมาอีกขั้น แต่ยังอยู่ในระดับที่อดทนได้ อาจมีสัญญาณเตือนจากร่างกายเป็นครั้งคราว เช่น มีอาการปวดหัวบ้าง เมื่อยล้าบ้าง เรียกว่ามีอาการทางกาย แต่ทางใจยังแข็งแรงดีอยู่ สัญญาณเหล่านี้เป็นสิ่งที่เตือนให้รู้ว่ามีบางสิ่งบางอย่างไม่สมดุล เช่น ทำงานหนักหามรุ่งหามค่ำจนแทบไม่ได้นอน เรียนหนัก ทำการบ้านเยอะจนดึกดื่น ใกล้สอบ ทำงานหนักจนลืมกินข้าว สุดท้ายเกิดอาการปวดท้อง วิงเวียน ศีรษะ นี่คือสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกว่า ควรทบทวนร่างกายได้แล้ว

3. TOXIC STRESS ระดับความเครียดที่เป็นพิษ มักมีอาการทั้งทางกายและทางใจ เช่น ปวดหัว ปวดท้อง ถ่ายเหลววิตกกังวล สีหน้าขุ่นมัว แววตาไม่สดใส ไปจนถึงบางครั้งมีความรู้สึกเดียวดายไม่อยากยุ่งกับใคร ซึ่งหากปล่อยสะสมเอาไว้เป็นเวลานานจะกลายเป็นอาการของโรคต่าง ๆ เช่น ภาวะโรคซึมเศร้า อาการทางจิตเวช

ความเครียดสามารถหายได้ถ้าเรารู้จักวิธีการจัดการอย่างถูกต้องและเหมาะสม เรียนรู้การรับมือ เท่านี้ก็จะสามารถมีคุณภาพชีวิตที่ดีและความสุขในการดำเนินชีวิตประจำวันได้

ขอบคุณบทความจาก สสส.


พรีโม แมเนจเม้นท์ รับบริหารอาคารชุด บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมช่างอาคาร นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บริการงานรักษาความสะอาด และบริการรักษาความปลอดภัย