เมื่อมีชาวต่างชาติเช่าคอนโด ต้องแจ้ง ตม. ภายในระยะเวลาเท่าไร?

เช่าคอนโด พรีโม

ทราบหรือไม่ว่า ในกรณีที่คอนโดหรืออพาร์ตเมนท์ของคุณได้ถูกปล่อยเช่าให้กับชาวต่างชาติ คุณมีหน้าที่ที่จะต้องแจ้งข้อมูลชาวต่างชาติที่เช่าห้องพักของคุณให้กับ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมือง หรือสถานีตำรวจในท้องที่ ภายใน 24 ชั่วโมง

เนื่องจากพระราชบัญญัติ คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 กำหนดไว้ว่า เจ้าบ้าน เจ้าของบ้าน หรือ ผู้จัดการโรงแรม ซึ่งรับคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย จะต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองซึ่งตั้งอยู่ในท้องที่ ที่เคหสถาน หรือ โรงแรม นั้นอยู่ “ภายในยี่สิบสี่ชั่วโมง” นับแต่เวลาที่คนต่างด้าวเข้าพักอาศัย แต่ถ้าท้องที่นั้นๆ ไม่มีที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองตั้งอยู่ ให้แจ้งต่อ เจ้าพนักงานตำรวจ ณ สถานีตำรวจในท้องที่นั้น

สิ่งที่ต้องทราบอีกอย่างคือ ต่างชาตินั้น จะต้อง “ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว” ในช่วงเวลาที่ย้ายเข้าพักอาศัยด้วย ซึ่งถือว่าเป็นข้อดีที่เราจะขอหลักฐานการได้รับการอยู่อาศัยในประเทศไทยอย่างถูกต้อง เพื่อความปลอดภัยของทรัพย์สินของเราเอง

ส่วนถ้าเจ้าของรายไหนไม่ปฏิบัติตาม กฎหมายกำหนดให้มีโทษปรับไม่เกินสองพันบาท แต่ถ้าผู้นั้นเป็นผู้จัดการโรงแรม ต้องระวางโทษปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงหนึ่งหมื่นบาท

สำหรับวิธีการแจ้ง ให้แจ้งตามแบบ ตม. 30 โดยสามารถดาวน์โหลดได้จาก
http://bangkok.immigration.go.th/download/tm30.doc

ถ้าทรัพย์สินตั้งอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร ให้แจ้งที่ กองบังคับการตรวจคนเข้าเมือง 1 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

ส่วนในกรณีที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ต่างจังหวัด ให้แจ้ง ณ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในเขตพื้นที่ ที่มีหน้าที่รับผิดชอบ

ส่วนวิธีการแจ้ง นอกจากจะแจ้งที่สถานที่ดังกล่าวแล้ว สามารถแจ้งทางไปรษณีย์ หรือ แจ้งทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต(Internet)ตามลิงค์นี้นะครับ http://bangkok.immigration.go.th/hotel_report.html

เจ้าของส่วนใหญ่อาจจะกังวลเรื่องว่าแจ้งแล้วอาจจะโดนติดตามเรื่องภาษีโรงเรือน แต่เพื่อความปลอดภัยของสังคม เราควรจะให้ความร่วมมือเรื่องนี้กันทุกคนนะครับ

ขอบคุณบทความจาก zmyhome.com

——————————————————————————————————————

พรีโม แมเนจเม้นท์ รับบริหารอาคารชุด บริหารงานนิติบุคคลอาคารชุด พร้อมช่างอาคาร งานรักษาความสะอาด และบริการรักษาความปลอดภัย