ไซต์งานก่อสร้าง กฎระเบียบที่ควรรู้ 2024

ไซต์งานก่อสร้าง

ไซต์งานก่อสร้าง คือ สถานที่ดำเนินการก่อสร้างอาคาร รายล้อมวัสดุก่อสร้างกับแรงงานจำนวนมาก ทำให้ต้องล้อมรั้วหรือทำสัญลักษณ์ เพื่อป้องกันไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าไปโดยไม่ได้รับอนุญาต

พระราชบัญญัติความปลอดภัยในการทำงาน พ.ศ. 2554

มาตรา 10 กำหนดให้นายจ้างต้องมีระบบบริหารจัดการความปลอดภัย (Safety Management System) เพื่อควบคุมและตรวจสอบให้มั่นใจ ว่าการดำเนินงานเป็นไปตามกฎระเบียบไซต์งานก่อสร้างกับแนวทางด้านความปลอดภัย

มาตรา 11 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดแผนความปลอดภัยในการทำงาน (Safety Plan) เพื่อกำหนดมาตรการความปลอดภัยสำหรับแต่ละประเภทงาน

มาตรา 12 กำหนดให้นายจ้างต้องจัดให้มีการฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้แก่ลูกจ้าง

กฎระเบียบของไซต์ก่อสร้างมี ดังนี้

ไซต์งานก่อสร้าง

1. การจัดระเบียบพื้นที่ และสภาพแวดล้อมการทำงาน

 • กำหนดเขตพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน ทำรั้วกั้นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้อง
 • จัดเก็บวัสดุก่อสร้างให้เรียบร้อย
 • ติดตั้งป้ายเตือนกับสัญญาณไฟให้ชัดเจน
 • แสงสว่างช่วงกลางคืนต้องเพียงพอ

2. การใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์อย่างปลอดภัย

 • ตรวจสอบสภาพเครื่องจักรและอุปกรณ์ ให้อยู่ในสภาพดีก่อนใช้งาน
 • ใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้อย่างเคร่งครัด ไม่ควรใช้ผิดประเภทงาน
 • บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์อยู่เสมอ ดูแลอย่าให้เสื่อมหรือพังก่อนอายุการใช้งาน

3. การจัดการวัสดุก่อสร้างอย่างปลอดภัย

 • หลักปฏิบัติไซต์งานก่อสร้าง การจัดการวัสดุ
 • ขนย้ายวัสดุก่อสร้างอย่างระมัดระวัง
 • วางวัสดุก่อสร้างในบริเวณที่มั่นคงแข็งแรง
 • หลีกเลี่ยงบริเวณเสี่ยง ที่อาจทำให้วัสดุก่อสร้างตกหล่นลงมา

4. การปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย

 • ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับด้านความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด
 • สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตราย (PPE) ตลอดเวลาที่อยู่ไซต์งานก่อสร้าง
 • ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานอย่างถูกต้อง
 • ทำงานด้วยความระมัดระวังอยู่เสมอ

ข้อแนะนำเพิ่มเติม

 • การจัดฝึกอบรมความปลอดภัยให้กับคนงานเกี่ยวกับวิธีการทำงานอย่างปลอดภัย
 • จัดหาอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสม เช่น หมวกนิรภัย แว่นตานิรภัย และรองเท้านิรภัย ให้กับคนงาน
 • การรักษาความสะอาดและเป็นระเบียบของไซต์งาน
 • การตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้ปลอดภัยอยู่เสมอ
 • การใช้ป้ายเตือนและเครื่องหมายเพื่อเตือนคนงานเกี่ยวกับอันตราย

กฎระเบียบความปลอดภัยในไซต์งานก่อสร้างอาจแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับประเภทของงาน สถานที่ และขนาดของไซต์งาน ผู้ประกอบการควรศึกษา และปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ขอบคุณข้อมูลจาก: sjbuilding-con.com


𝐔𝐍𝐈𝐓𝐄𝐃 𝐏𝐑𝐎𝐉𝐄𝐂𝐓 𝐌𝐀𝐍𝐀𝐆𝐄𝐌𝐄𝐍𝐓

Construction & Project Management บริหารงานโครงการ และบริหารงานก่อสร้าง โดยทีมวิศวกรและสถาปนิกมืออาชีพ ด้วยการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด ปฏิบัติงานตามหลักการวิชาชีพที่ดี เปรียบเสมือนตัวแทน Owner ทำให้ท่านสามารถวางใจได้ว่าโครงการของท่านจะแล้วเสร็จตามกำหนด ได้ตามแบบ และมีคุณภาพที่ดี . #UPM #construction #consultant #ควบคุมงานก่อสร้าง #ที่ปรึกษาการก่อสร้าง #บริหารและควบคุมงานก่อสร้าง📍ผู้บริหารควบคุมงานก่อสร้าง : บริษัท ยูไนเต็ด โปรเจคต์ แมเนจเมนท์ จำกัด 👷‍♂️🚧 “เราเปรียบเสมือนตัวแทนเจ้าของ” วิศวกรและทีมงานมืออาชีพประสบการณ์มากกว่า 20 ปี _____________________________________________ 🍀 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 📞 Tel : 02-0810000 🆔 Line : https://lin.ee/pvHJACE