10 สิทธิพื้นฐานกรรมสิทธิ์คอนโด ที่เราชาวคอนโดต้องรู้

10 สิทธิพื้นฐานกรรมสิทธิ์คอนโด

ในปัจจุบันนี้คนอาศัยอยู่คอนโดเป็นส่วนมาก เนื่องจากการซื้อบ้านในกรุงเทพฯ นั้นราคาค่อนชข้างสูง อีกทั้งยังเดินทางโดยขนส่งสาธารณะยาก คนจึงหันมาอยู่คอนโดกัน แต่อย่างไรนั้น คนก็ไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับสิทธิของเราในการอยู่คอนโด วันนี้เราเลยเอา 10 สิทธิพื้นฐานกรรมสิทธิ์คอนโด ที่เรานั้นควรที่จะต้องรู้มาฝาก

10 สิทธิพื้นฐานกรรมสิทธิ์คอนโด ที่เราชาวคอนโดต้องรู้

ข้อที่ 1 ผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นเจ้าของคอนโดร่วมกัน

ในกรณีที่เราเจอข้อบกพร่องเกี่ยวกับการบริหารงานนิติคอนโด จนกระทั่งเกิดการเสียหาย เจ้าของร่วมแบบเรา (ผู้ซื้อและผู้ขาย) ก็จะสามารถแต่งตั้งหรือถอดถอนนิติบุคคลอาคารชุด คณะกรรมการ กรรมการ หรือผู้จัดการนิติบุคคลได้ทันที

ข้อที่ 2 การจัดตั้งนิติบุคคล จำเป็นต้องมีผู้ซื้อและผู้ขาย เข้าร่วมการประชุม

การที่เรานั้นจะจัดตั้งนิติบุคคลได้ ผู้ซื้อและผู้ขายจะมีหน้าที่ดูแลตรวจสอบอีกทั้งยังต้องมีหน้าที่มอบหมายนโยบายต่าง ๆ ให้กับนิติบุคคล โดยตามรายละเอียด พ.ร.บ. อาคารชุด กำหนดให้มีสมาชิกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน

ข้อที่ 3 ผู้ซื้อมีสิทธิในการตกแต่งห้องชุดได้

ผู้ซื้อสามารถตกแต่งห้องชุดของเราได้ แต่ก่อนที่เราจะตกแต่งหรือเจาะอะไรนั้นเราจะต้องแจ้งนิติบุคคลก่อนทุกครั้ง

ข้อที่ 4 ผู้ซื้อไม่มีสิทธิเปลี่ยนแปลงสภาพภายนอกของคอนโด

หากเรานั้นมีการรับเปลี่ยนสภาพภายนอกของคอนโด เช่น การทำสีผนังคอนโด จะถือว่ากระทำความผิดตามข้อบังคับ ซึ่งมีโทษปรับเป็นเงินไม่น้อยกว่า 100,000 บาท

ข้อที่  5 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าส่วนกลาง

เจ้าของร่วม (ผู้ซื้อและผู้ขาย) สามารถลงคะแนนเสียงในที่ประชุมคณะกรรมการเกี่ยวกับกรณีดังกล่าวได้ตามข้อบังคับ และกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด

ข้อที่  6 สิทธิของผู้ซื้อในการขอดูบัญชีรายรับรายจ่าย

การทำงบบัญชีรายรับรายจ่ายซึ่งเป็นหน้าที่ของผู้จัดการนิติบุคคลคอนโด ผู้ซื้อมีสิทธิจะขอเรียกดูได้ โดยผู้จัดการนิติบุคคลคอนโดต้องมีหน้าที่ดำเนินการตามข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด หากฝ่าฝืนหรือกระทำความผิดจะถูกระวางโทษปรับไม่น้อยกว่า 50,000 บาท และปรับอีกวันละ 500 บาท จนปฏิบัติถูกต้อง

ข้อที่  7 ผู้ซื้อมีสิทธิสมัครเป็นกรรมการนิติบุคคลได้

หากผู้ซื้อมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่ข้อบังคับและกฎหมายอาคารชุดกำหนด สามารถสมัครเป็นกรรมการนิติบุคคลได้

ข้อที่  8 สิทธิของผู้ซื้อในการแสดงความคิดเห็น

ผู้ซื้อสามารถแสดงความคิดเห็น แนะนำแนวทางปฎิบัติงานในที่ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคล หรือที่ประชุมเจ้าของร่วมได้ทุกเมื่อ

ข้อที่  9 สิทธิของผู้ซื้อในการกำหนดกฎระเบียบในคอนโด

ผู้ซื้อสามารถกำหนดกฎระเบียบและข้อควรปฏิบัติ เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางของคอนโดที่เหมาะสม และเป็นประโยชน์ต่อผู้อยู่อาศัย เช่น การดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง หรือทรัพย์ส่วนบุคคล เพื่อไม่ให้เกิดการเสื่อมโทรม โดยต้องผ่านการเห็นชอบจากการประชุมคณะกรรมการ

ข้อที่  10 สิทธิของผู้ซื้อในการยกเลิกนิติบุคคล เพื่อจัดตั้งนิติบุคคลใหม่

ผู้ซื้อสามารถร่วมลงมติในที่ประชุมใหญ่เพื่อยกเลิกนิติบุคคล หากมีการกระทำผิดกฎตามที่ข้อบังคับและกฎหมายว่าด้วยอาคารชุดกำหนด ด้วยวิธีคะแนนเสียง


อ่านบทความดีๆ เพิ่มเติม คลิก

𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐌𝐚𝐧𝐚𝐠𝐞𝐦𝐞𝐧𝐭 ผู้นำธุรกิจการบริการดูแลและบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ บริหารอาคารชุด | หมู่บ้านจัดสรร |อาคารสำนักงาน ให้คุณสัมผัสประสบการณ์การใช้ชีวิตแบบที่ใช่ 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 📞 Tel : 02-0810000 Line : https://lin.ee/Hra1qqu 📱 Primo Plus : https://apple.co/495d6mU 📩 [email protected]. #propertymanagement #รักษาความปลอดภัย #นิติบุคคล #บริหารงานคอนโด #บริหารงานอาคารชุด