12 Application เช็คน้ำท่วม 2022

12 Application เช็คน้ำท่วม

ปัญหาน้ำท่วมในปีนี้ ปี 2022 นี้ถือว่าหนักมากกว่าในหลายๆ ปีที่ผ่านมา ทำให้เราต้องมีตัวช่วยในการรับรู้ข่าวสาร เกี่ยวกับน้ำท่วม กับการเดินทางไปแต่ละพื้นที่ว่าที่ใดน้ำท่วม หรือถูกปิดถนน วันนี้เราจะมาแนะนำ 12 Application เช็คน้ำท่วม 2022 ที่จะช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้น และเตรียมพร้อมรับปัญหาและภัยพิบัติที่กำลังจะเกิดขึ้น ได้อย่างทันทีทันใด

ThaiWater Application

แอพพลิเคชั่น สำหรับการติดตามสถานการณ์น้ำ จากคลังข้อมูลน้ำแห่งชาติ ดำเนินการโดยสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำ (องค์การมหาชน) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

สำหรับฟีเจอร์ต่างๆ ที่น่าสนใจของแอพฯ นี้ ได้แก่ ข้อมูลสรุปภาพรวมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำและอากาศ ทั้งสถานการณ์พายุ ปริมาณฝนตก 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ระดับน้ำในลุ่มน้ำ ปริมาณน้ำในเขื่อน และคาดการณ์ฝนและคลื่นในอ่าวไทยล่วงหน้า 3 วัน

ฟีเจอร์เมนู “ฝน” : แสดงข้อมูลปริมาณน้ำฝนว่าแต่ละพื้นที่ของประเทศมีปริมาณฝนตกมากน้อยเพียงใด สามารถดูภาพรวมฝนตกทั่วประเทศในรูปแผนที่ได้

ฟีเจอร์เมนู “ระดับน้ำ” : แสดงข้อมูลของระดับน้ำที่สถานีวัดต่างๆ เมื่อกดเข้าไปดูข้อมูลของสถานีนั้น จะมีกราฟแสดงปริมาณน้ำย้อนหลัง 3 วัน และ 24 ชั่วโมง โดยกราฟจะแสดงข้อมูลระดับท้องน้ำและระดับตลิ่ง

ฟีเจอร์เมนู “เขื่อน” : แสดงข้อมูลเขื่อนต่างๆ ทั่วไทย ใช้ดูข้อมูลความจุอ่าง น้ำกักเก็บ น้ำไหลลง น้ำระบาย ของแต่ละเขื่อนได้

DPM Reporter Application

แอพพลิเคชั่น DPM REPORTER ถูกจัดทำและพัฒนาโดย กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) กระทรวงมหาดไทย ช่วยให้ประชาชนเข้าถึงระบบการแจ้งเตือนภัยได้อย่างรวดเร็วมากขึ้น อันจะนำไปสู่การมีศักยภาพในการรู้รับ ปรับตัว และฟื้นกลับจากภัยพิบัติอย่างรวดเร็วและยั่งยืน ซึ่งแอพฯ นี้จะทำหน้าที่ส่งข้อมูลข่าวสารสถานการณ์ภัยไปยังประชาชนผ่านระบบ Smart Phone ในลักษณะ Private และ Public Channels มีการพัฒนาให้แอพฯ สามารถรับส่งข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้งานกับแอดมินรวดเร็ว ทันเวลามากขึ้น 

ฟังก์ชันที่น่าสนใจ
– ฟังก์ชันข่าวสาธารณภัย : รายงานสถานการณ์ภัยที่เกิดขึ้นภายในประเทศ ในรูปแบบภาพนิ่ง คลิปวิดีโอ และรายละเอียดของภัยต่างๆ
– ฟังก์ชันแจ้งเตือนสาธารณภัย : รวบรวมข่าวแจ้งเตือนภัยทุกประเภท และข้อมูลสรุปสาธารณภัยประจำวัน
– ฟังก์ชันรายงานข่าว : โดยเปิดให้ผู้ใช้งานมีส่วนร่วมเป็นผู้รายงานสถานการณ์ภัยด้วยตนเอง
– ฟังก์ชันแผนที่ข่าว : แจ้งเตือนภัยล่วงหน้าทั่วประเทศ
ฟังก์ชันสถิติสาธารณภัย : รวบรวมการเกิดสาธารณภัยครอบคลุมตั้งแต่รายปี รายเดือน รายสัปดาห์ และรายวัน

WMSC Application

แอพพลิเคชั่นที่สํานักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ร่วมกับ ศูนย์สารสนเทศ ดําเนินการโครงการพัฒนาโปรแกรมสําหรับแสดงสถานการณ์น้ำ และพื้นที่เพาะปลูกบนอุปกรณ์สื่อสารแบบพกพา
ฟังก์ชันที่น่าสนใจ
รายงานสถานการณ์น้ำประจำวัน, ข้อมูลน้ำในอ่าง, ข้อมูลน้ำฝน, ข้อมูลน้ำท่า, กล้องติดตามสถานการณ์น้ำ, ข้อมูลการเกษตร กรมชลประทาน Social Network

DWR4THAI Application

แอพพลิเคชั่นให้บริการข้อมูลข่าวสารของกรมทรัพยากรน้ำ รายงานสถานการณ์น้ำเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลจากระบบสารสนเทศทรัพยากรน้ำที่มีอยู่ นำเสนอข้อมูล ข่าวสาร บริการอิเล็กทรอนิกส์ มีฟังก์ชัน เพิ่มการแสดงผลข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง และเมนูเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม

ฟังก์ชันที่น่าสนใจ
– เพิ่มการแสดงผลข้อมูลรายงานการเฝ้าระวังติดตามสถานการณ์น้ำ 24 ชั่วโมง
– เมนูเตือนภัยน้ำหลากดินถล่ม : ทำการเพิ่มข้อมูลวันที่ประกาศเตือน และสีของสถานะเตือนภัยให้สอดคล้องกับระบบปฏิบัติการเฝ้าระวัง และเตือนภัยล่วงหน้าน้ำหลาก-ดินถล่ม
– เมนูโครงการของกรมทรัพยากรน้ำ : เพิ่มข้อมูลรายละเอียดโครงการของแต่ละสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค

RainViewer Application

RainViewer เป็นแอพฯ เรดาร์ตรวจอากาศและพยากรณ์อากาศแบบครบวงจรที่คาดการณ์ว่าพายุจะเคลื่อนตัวไปยังที่ใด ติดตามฝน หิมะ หรือพายุใด ๆ บนแผนที่เรดาร์ออนไลน์ รวมถึงการรับการแจ้งเตือนอย่างทันเวลาเกี่ยวกับฝนที่อาจจะตก

ฟังก์ชันที่น่าสนใจ
-แผนที่เรดาร์สภาพอากาศแบบเรียลไทม์
-รับการแจ้งเตือนสภาพอากาศ
-ติดตามเส้นทางของพายุบนแผนที่สภาพอากาศ และสภาพของพายุใน 48 ชั่วโมงที่ผ่านมา
-กราฟปริมาณฝนล่วงหน้า แสดงความหนาแน่นและปริมาณฝนในชั่วโมงถัดไปในพื้นที่ของคุณ
-กราฟปริมาณน้ำฝนจะปรากฏให้เห็นเมื่อฝนเริ่มตกและหยุดตก

National ThaiWater  Application

National ThaiWater  Application

แอปติดตามสถานการณ์น้ำ ฝน ระดับน้ำ แหล่งน้ำ คาดการณ์ฝนและพายุ เลือกจุดที่จะดูปริมาณน้ำได้ เช่น เขื่อนจุฬาภรณ์​ จ.ชัยภูมิ สามารถดูได้ทั้งเป็นเว็บไซต์และ แอปพลิเคชั่น

Thai DisAster Alert Application

แอปสำหรับบุคคลทั่วไป สามารถติดตามรายงานสภาพอากาศ คุณภาพอากาศ พยากรณ์อากาศ ปริมาณน้ำในเขื่อน และเตือนภัยสาธารณะ เตือนภัยพิบัติ ก่อนที่จะเกิด ใช้งานง่ายสามารถเลือกจังหวัดที่ท่านอยู่ได้เลย

TVIS Application

สำหรับใครที่กำลังขับรถยนต์บนท้องถนนอยู่และต้องการทราบสภาพเส้นทางการจราจรแต่ไม่สามารถพิมพ์ตำแหน่งค้นหาได้ แอพพลิเคชั่นนี้จะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดี เนื่องด้วยมีระบบสามารถค้นหาสภาพการจารจรได้ด้วยการ “พูด” เพียงแค่เอ่ยชื่อถนนที่ต้องการทราบการจราจร ระบบก็จะทำการค้นหาให้โดนอัตโนมัติ และยังรายงานสภาพจราจรด้วยเสียงได้อีกด้วย เพื่อความสะดวกสบายในการรับฟังสภาพการจราจร อีกทั้งยังสามารถดูกล้อง CCTV ที่อยู่บริเวณใกล้เคียงได้ โดยข้อมูลในแอพพลิเคชั่นนี้จะอัพเดทแบบเรียลไทม์ตามสภาพการจราจรจริง โดยอ้างอิงจากตำแหน่งของผู้ใช้ มีภาพเคลื่อนไหวเรดาห์ฝนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลให้ได้ชม และสุดท้ายมีคีย์ลัดด่วน สำหรับโทรออกไปยังสถานีวิทยุ FM99.5 เพื่อฟังข้อมูลจราจร (ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการโทรสำหรับเครื่อข่าย DTAC และ TRUE)

SWOC WL Application

แอปพลิเคชัน SWOC WL จัดทำและพัฒนาโดยกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้งระบบปฏิบัติการ Android และระบบปฏิบัติการ iOS ซึ่งจะทำให้ประชาชนสามารถตรวจวัดระดับน้ำได้ด้วยตนเอง ด้วยการสแกน AR MARKER แล้ววัดระดับน้ำในบริเวณที่สนใจ แอพฯ นี้ใช้การประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ การติดตาม พยากรณ์สถานการณ์น้ำ การจัดสรรน้ำ การเฝ้าระวังเพื่อการเตือนภัยน้ำท่วม เป็นต้น

ระบบจะประมวลผลและส่งผลการประเมินพร้อมข้อมูลต่างๆ ที่สำคัญ เช่น สถานการณ์น้ำในปัจจุบัน แนวโน้มของระดับน้ำในลำน้ำ กลับไปให้ผู้ใช้งานแบบอัตโนมัติ ซึ่งจะเป็นข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ และเชื่อถือได้ โดยกรมชลประทานจัดทำจุดบริการ SWOC WL ทั้งสิ้นประมาณ 150-300 จุด  และในอนาคตจะขยายจุดตรวจเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ให้ครอบคลุมลำน้ำต่างๆ ทั่วประเทศทั้ง 935 จุด

ประชาชนทั่วประเทศสามารถตรวจวัดระดับน้ำ ณ จุดต่างๆ ของลำน้ำที่ตนเองสนใจได้ตลอดเวลา พร้อมทั้งได้รับข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ของลำน้ำนั้นๆ จากศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะ (SWOC) เพิ่มเติมด้วย ระหว่างนี้มีการพัฒนาแอพฯ ให้มีฟีเจอร์ในการประมวลผล และรายงานแนวโน้มของสถานการณ์น้ำในลำน้ำที่ตรวจวัดให้ผู้ใช้แอปพลิเคชันทราบ รวมถึงสามารถติดตามสถานการณ์น้ำของลำน้ำต่างๆ ทั่วประเทศได้อีกด้วย ซึ่งระบบ SWOC WL คาดว่าจะเสร็จสมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2564

Water4Thai Application

แอปพลิเคชัน Water4Thai จัดทำและพัฒนาโดยสำนักงานนโยบายและบริหารจัดการน้ำและอุทกภัยแห่งชาติ(สบอช.) โดยข้อมูลภายในแอปพลิเคชันจะนำข้อมูลมาจาก สบอช. ทั้งหมด ซึ่งจะมีข้อมูลเรียลไทม์เรื่องของรายงานการเกิดฝนฟ้าคะนองในแต่ละจังหวัด รวมไปถึงสถานการณ์น้ำรายวัน สภาพอากาศ ปริมาณน้ำฝน ระดับน้ำในลำน้ำทั่วประเทศ ระดับน้ำในคลองของกทม.

อีกทั้งยังมีกล้อง CCTV คอยรายงานสภาพลุ่มน้ำสายต่างๆ รายงานปริมาณอ่างเก็บน้ำแต่ละแห่งว่ามีปริมาณน้ำกักเก็บไว้เท่าไหร่ และยังบอกเวลาน้ำทะเลหนุน ได้อีกด้วย 

Google Map Application

แอปพลิเคชันอันดับหนึ่งในการตรวจสอบเส้นทาง ไม่ว่ารถจะติด น้ำจะท่วม ช่วยในการแก้ปัญหาก่อนการเดินทางที่เราจะต้องไปทำธุระหรือว่าจะกลับบ้านก็ตาม การมี Google map จะช่วยวางแผนการเดินทาง หลีกเลี่ยงเส้นทางได้อย่างดีเยี่ยม

Primo Plus Application

Primo Plus Application

Primo Plus Application ที่รวบรวม บริการมากมายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้อยู่อาศัย ส่งมาให้คุณเรียกใช้งานได้ง่ายๆ ผ่านปลายนิ้ว ซึ่งเราลูกค้าในการบริหารงานของ Primo Management สามาถใช้บริการ Primo Plus Application เพื่อรับข่าวสารจากนิติแต่ละโครงการ เพื่อทราบปัญหาของโครงการ ไม่ว่าจะเป็นปัญหาน้ำท่วม หรือปัญหาในโครงการ ที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนอย่างทันท่วงที่