5 พฤติกรรมที่ส่งผลดีต่อสุขภาพ สำหรับผู้สูงวัยในการป้องกัน COVID-19

ผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอายุระหว่าง 80-89 ปี มีอัตราการเสียชีวิตสูงถึง 24% จึงทำให้ผู้สูงวัยเป็นกลุ่มสำคัญที่ควรได้รับการป้องกันและดูแลอย่างถูกวิธี เพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสจาก COVID-19

ด้านอาหาร

รับประทานอาหารที่ปรุงสุกและมีประโยชน์ หลีกเลี่ยงอาหารที่มีรสหวานและเค็ม ซึ่งอาหารที่มีโปรตีนสูงจะช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกันที่ดีมากขึ้น และสุดท้ายควรดูแลสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ

ด้านอารมณ์

หลีกเลี่ยงการเสพข้อมูลข่าวสารที่มากเกินไปจนก่อให้เกิดความเครียด ควรพูดคุยปรึกษาจากคนที่ใกล้เคียงที่สุด ทำสิ่งในที่คุณชอบ ไม่ยุ่งเกี่ยวกับสารเสพติด หากมีปัญหาด้านสุขภาพทางอารมณ์ สามารถโทรปรึกษาสายด่วนสุขภาพจิตได้ที่ 1323

การออกกำลังกาย

ออกกำลังกายง่ายๆด้วยตัวเอง เช่น โยคะ แกว่งไปมา และเดินย่ำเท้าอยู่กับที่เป็นประจำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะช่วยทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรง

การพักผ่อน

มีเวลาพักผ่อนให้กับตัวเองอย่างเพียงพอ ประมาณ 7-9 ชั่วโมงทุกวัน

หลีกเลี่ยงการพบปะบุคคลภายนอก

คุณควรใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน อย่างไรก็ตามหากต้องเดินทางออกไปข้างนอกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ควรมีการเว้นระยะห่างกันประมาณ 2 เมตร สวมหน้ากากอนามัย และล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์เป็นประจำ

ขอบคุณข้อมูลจาก
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.)