6 เรื่องที่เรามักจะเข้าใจผิดเกี่ยวกับ COVID-19

1. เชื้อแพร่กระจายผ่านอากาศได้ (airborne)
การแพร่กระจายของเชื้อไวรัสโคโรนา จะแพร่ผ่านละอองเสมหะ (droplets) ไม่ใช่การแพร่กระจายทางอากาศ (airborne) ซึ่งผู้รับเชื้อต้องอยู่ใกล้ชิดกับผู้ไอ จาม ในระยะน้อยกว่า 90 ซม. และต้องสัมผัสกับสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก น้ำลาย เสมหะ เข้าทางเยื่อปาก จมูก ตา

2. หน้ากากผ้ากันเชื้อไม่ได้
หน้ากากผ้าเป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับประชาชนที่ไม่ป่วย ใช้เมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่เสี่ยง สามารถลดการปนเปื้อน ละอองฝอย จากการไอจามได้ ทั้งนี้สามารถนำมาซัก พึ่งแดดให้แห้ง แล้วนำกลับมาใช้ได้อีก

3. เชื้อ COVID-19 ป้องกันไม่ได้
เชื้อป้องกันได้ ด้วยการหมั่นล้างมือให้สะอาด สวมหน้ากากอนามัย ไม่นำมือมาสัมผัสตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น และปฏิบัติตามคำแนะนำ “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” อย่างเคร่งครัด

4. สธ.ปิดข่าว ปิดจำนวนผู้ติดเชื้อ
ทางภาครัฐไม่มีนโยบายในการปิดข่าวแต่อย่างใด มีแต่ให้เร่งตรวจสอบ เพราะไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนก ซึ่งตอนนี้ทางกระทรวงมีการแถลงข่าวถึงกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นประจำทุกวัน เพื่อให้ประชาชนรู้ เข้าใจสถานการณ์ และรู้จักป้องกันตนเอง

5. กลั้นหายใจตรวจการติดเชื้อที่ปอดด้วยตัวเอง
ยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์ทางการแพทย์ว่าสามารถใช้วิธีดังกล่าวเพื่อตรวจสอบการติดเชื้อที่ปอดด้วยตนเองได้ ซึ่งปกติแล้วการตรวจปอดมีการอักเสบจากการติดเชื้อหรือไม่นั้น จะต้องให้แพทย์เป็นผู้วินิจฉัยโรคด้วยการฟังเสียงปอด ร่วมกับการเอกซเรย์ปอด เพื่อดูว่ามีฝ้าขาวผิดปกติไหม

6. ดื่มน้ำร้อน ทานขิง กระเทียม พริก ป้องกัน COVID-19
ขณะนี้ยังไม่มีผลการศึกษาทางการแพทย์ที่สามารถยืนยันได้ว่า การกระทำดังกล่าวสามารถป้องกันได้ การป้องกันตนเองที่ดีที่สุด คือ ลดการสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ที่ไม่จำเป็น

ทีมา: กระทรวงสาธารณสุข