6 เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย

เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ

รู้จัก 6 เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ ทำใหม่ได้เลย ทั้ง 6 เอกสารเหล่านี้หาย สามารถทำใหม่ได้เลย ไม่ต้องมาแจ้งความ ! ไม่ต้องไปสถานีตำรวจสามารถไปยื่นเรื่องขอทำใหม่ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เลย เมื่อรู้ว่าทำหายทันที ดังนี้

6 เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ

บัตรประชาชน: นำทะเบียนบ้านตัวจริงไปทำบัตรใหม่ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ เป็นเอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ ลำดับแรกๆ

บัตรประกันสังคม : สามารถนำบัตรประชาชนไปติดต่อขอทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานประกันสังคม หรือติดต่อฝ่ายบุคคลของบริษัทตนเอง

ใบอนุญาตขับขี่: นำบัตรประชาชนไปดำเนินการขอทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่ ที่กรมการขนส่งทางบก เพียงแค่ถ่ายรูปติดใบขับขี่ใหม่เท่านั้น

บัตรประจำตัวผู้เสียภาษี: นำบัตรประจำตัวประชาชน หรือทะเบียนบ้านทำบัตรใหม่ได้ที่ สำนักงานสรรพกรพื้นที่เขตของตัวเอง

ทะเบียนบ้าน: เจ้าบ้านสามารถทำบัตรใหม่ได้ที่สำนักงานเขตหรืออำเภอ หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นทำได้

แผ่นป้ายทะเบียนรถ: นำสมุดคู่มือการจดทะเบียนรถ ไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งทางบกเพื่อดำเนินการทำใหม่

ทั้ง 6 เอกสารที่กล่าวมาคือ เอกสารหายไม่ต้องแจ้งความ แต่ต้องมีหลักฐานเพื่อนำไปแสดงแก่เจ้าพนักงานเพื่อทำใหม่ได้ นอกจากนี้ ยังมีบทความดีๆ ให้ได้ติดตามอีกมาก คลิกที่นี่ ได้เลย