Easy E Receipt คือ อะไร มีเงื่อนไขอย่างไร ซื้ออะไรได้บ้าง อัปเดต 2567

Easy E Receipt คือ

เริ่มแล้ว มาตรการ Easy E Receipt คือ อะไร และลดหย่อนภาษีได้เท่าไร มีเงื่อนไขอย่างไร วันนี้เราได้รวบรวมคำถามเกี่ยวกับมาตรการ ลดหย่อนภาษี 2567 ไว้แล้ว ดังนี้

Easy E Receipt คือ อะไร อัปเดต 2567

Easy E Receipt คือ โครงการลดหย่อนภาษีประจำปี 2567 ที่กรมสรรพากรกำหนดให้ผู้มีเงินบุคคลธรรมดา สามารถนำใบกำกับภาษีในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือที่เรียกกันว่า e-Tax Invoice และ e-Receipt ของการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าที่จดทะเบียนในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม เพื่อใช้ลดหย่อนภาษีในปีภาษี 2567

โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเห็นชอบมาตรการ Easy E-Receipt ในวันที่ 4 ธันวาคม เพื่อสนับสนุนการบริโภคในประเทศ และสนับสนุนผู้ประกอบการที่อยู่ในระบบภาษี ให้ใช้ระบบภาษีอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงส่งเสริมการผลิตสินค้าท้องถิ่นและการอ่าน 

Easy E Receipt ลดหย่อนภาษีได้เท่าไร ?

จำนวนเงินสูงสุดที่ Easy E Receipt นำมาลดหย่อนได้คือ 50,000 บาท จะไม่สามารถใช้ใบกำกับภาษีในรูปแบบกระดาษได้

ส่วนสำหรับการซื้อหนังสือ อีบุ๊ก และสินค้า OTOP ที่ไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม จะให้ใช้ใบรับอิเล็กทรอนิกส์แทนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้

ระยะเวลาในการร่วม ลดหย่อนภาษี 2567 คือ 1 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2567

เงื่อนไขสำหรับการใช้สิทธิ์ Easy e-Receipt

▪ ผู้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา (ไม่รวมถึงห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล)
▪ ซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (Vat) 
▪ ยกเว้นสินค้าต่อไปนี้ ถึงแม้จะไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม แต่สามารถนำมาลดหย่อนได้ ได้แก่ ค่าหนังสือ หนังสือพิมพ์ และนิตยสาร ทั้งแบบเล่มปกติและแบบ e-book รวมถึงสินค้า OTOP
▪ เริ่มโครงการตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2567 – 15 ก.ค. 2567
▪ ใช้ลดหย่อนภาษีบุคคลธรรมดาปี 2567 (ยื่นแบบต้นปี 2568) 

รายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมบริการ Easy E-Receipt

 1. เดอะมอลล์ทุกสาขา, เอ็มโพเรียม, เอ็มควอเทียร์, เอ็มสเฟียร์ และพารากอน ดีพาร์ทเม้นสโตร์
 2. ศูนย์การค้าในเครือวันสยาม (One Siam) ได้แก่ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่
 3. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลและโรบินสันทุกสาขา
 4. Tops, 7-eleven, Uniqlo, Lotus, Makro, Gourmet Market Online, Big C, Banana, Banana Run, Sizzler, Homepro, Loft, Watsons, Robinson, Verasu, Studio 7, Tha Mall, Emporium, Kinokuniya, Se-ed, Dyson, b2s, Naiin, Powerbuy, IT City, Siam Takashimaya, Starbuck, Ikea online, มั่งคง gadget, Swensen, Autobag, Supersport, Ergotrend, 425, Samsonite, King Power (เฉพาะสินค้าป้ายฟ้า), Pizza Company, Shabushi, Decathlon

  (Update รายชื่อ ณ วันที่ 4 ม.ค.2567)สำหรับห้างสรรพสินค้าและร้านค้าอื่น ๆ สามารถสอบถามการเข้าร่วมโครงการได้ที่จุดบริการลูกค้า หรือสังเกตุง่ายๆ คือจะมีสัญลักษณ์ e-TAX INVOICE & RECEIPT ใบกำกับภาษีและใบรับอิเล็กทรอนิกส์ หรือคำว่า Easy E-Receipt หรืออาจมีป้ายว่าสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

วิธีขอใบกำกับภาษี/ใบรับอิเล็กทรอนิกส์จากร้านค้า

 • ก่อนซื้อสินค้า ให้เช็กก่อนว่าร้านค้านั้นสามารถออกใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax Invoice & e-Receipt) ได้ไหม โดยสามารถสอบถามกับร้านค้าที่จะซื้อโดยตรง หรือเช็กก่อนช้อปด้วยตนเอง โดยมีขั้นตอนดังนี้
  • เช็กผ่านเว็บไซต์ https://etax.rd.go.th
  • เลือกเมนู ‘ผู้มีสิทธิจัดทำ’ ในแถบเมนู
  • กรอกเลขภาษีอากรของร้านค้าที่จะซื้อ หรือไล่เช็กจากรายชื่อที่แสดง
 • เมื่อไปซื้อสินค้าที่หน้าร้าน แล้วได้รับใบกำกับภาษีอย่างย่อรูปแบบกระดาษ (ใบเสร็จรับเงิน) ที่เครื่องแคชเชียร์ ให้นำใบเสร็จนั้นไปขอรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ที่จุดบริการลูกค้าที่ห้างสรรพสินค้า หรือร้านค้านั้น ๆ กำหนดไว้
 • เมื่อไปถึงจุดให้บริการ ให้แจ้งอีเมลของคุณที่ใช้สำหรับรับใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับพนักงาน เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน ร้านค้าจะส่งเอกสารใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ ให้ในรูปแบบไฟล์ PDF หรืออื่น ๆ
 • สำหรับการซื้อสินค้าผ่าน Lazada/Shopee หรือช่องทางออนไลน์ ให้สังเกตร้านที่มีสัญลักษณ์ Easy E-Receipt หรือ e-Tax ก็สามารถแจ้งขอใบกำกับภาษีได้เลย โดยส่วนมากจะให้แจ้งข้อมูลที่ใช้ออกใบกำกับภาษีและอีเมล ผ่านทางช่องทางแชทของร้านค้า

สินค้าที่ไม่เข้าร่วมมาตรการ

▪ ค่าสุรา เบียร์ ไวน์ ยาสูบ 
▪ ค่ารถยนต์ รถจักรยานยนต์ และเรือ
▪ ค่าน้ำมันและก๊าซสำหรับเติมยานพาหนะ
▪ ค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า 
▪ ค่าบริการสัญญาณโทรศัพท์ ค่าบริการสัญญาณอินเทอร์เน็ต 
▪ ค่าบริการสำหรับบริการที่มีข้อตกลง การให้บริการระยะยาวซึ่งเริ่มต้นก่อนวันที่ 1 ม.ค. 67 หรือสิ้นสุดหลังวันที่ 15 ก.พ. 67 แม้ว่าจะจ่ายค่าบริการระหว่างวันที่ 1 ม.ค. 67 ถึงวันที่ 15 ก.พ. 67
▪ ค่าเบี้ยประกันวินาศภัย

ใครสามารถเข้าร่วมมาตรการ Easy E-Receipt ได้บ้าง?

มาตรการ Easy E-Receipt ที่ถูกนำมาแทนช้อปดีมีคืน 2567 ก็มีเงื่อนไขที่ไม่สามารถใช้ได้กับทุกคนนะคะ ต้องเป็นบุคคลที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ปี 2567 ที่จะเก็บในช่วงต้นปี 2568 เท่านั้น โดยจะได้รับการลดหย่อนภาษี ดังนี้

 • เงินได้ต่อปีไม่เกิน 150,000 บาท (ได้รับการยกเว้นภาษี) ไม่สามารถเข้าร่วมมาตรการนี้ได้
 • เงินได้ต่อปี 150,001 – 300,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 2,500 บาท
 • เงินได้ต่อปี 300,001 – 500,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 5,000 บาท
 • เงินได้ต่อปี 500,001 – 750,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 7,500 บาท
 • เงินได้ต่อปี 750,001 – 1,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 10,000 บาท
 • เงินได้ต่อปี 1,000,001 – 2,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 12,500 บาท
 • เงินได้ต่อปี 2,000,001 – 5,000,000 บาท ลดหย่อนภาษีสูงสุด 15,000 บาท
 • เงินได้ต่อปี 5,000,001 บาทขึ้นไป ลดหย่อนภาษีสูงสุด 17,500 บาท

อ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่นี่ คลิก


𝐏𝐫𝐢𝐦𝐨 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞 𝐒𝐨𝐥𝐮𝐭𝐢𝐨𝐧𝐬

เป็นผู้นำในธุรกิจบริการด้านอสังหาริมทรัพย์สมัยใหม่แบบครบวงจรและกำกับดูแลกิจการในกลุ่มบริษัทในเครือ ให้พัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งพัฒนาและลงทุนในธุรกิจสมัยใหม่ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูงสุด ไลฟ์สไตล์

𝐒𝐮𝐩𝐞𝐫 𝐋𝐢𝐯𝐢𝐧𝐠 𝐒𝐞𝐫𝐯𝐢𝐜𝐞𝐬, 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐌𝐚𝐤𝐞𝐫

Tel : 02-0810000

Website: https://primo.co.th/

Line : https://lin.ee/Jt3nhkF