Our Service – Crown

Our Service - Crown

Our Service – Crown การบริการเกี่ยวกับนิติบุคคลระดับ Luxuly เปรียบเสมือนอยู่โรงแรม แต่วันนี้เราจะพามาดูว่า นิติระดับ Luxuly นั้นเขาจะต้องดูแลอะไรบ้าง

Our Service – Crown

1.Communal Asset Management

การจัดการดูแลส่วนกลางต่างๆ ภายในคอนโด ทั้งในส่วนของ General communal building management และ Facility management ดังนั้นส่วนกลางของเราจะดูสะอาดและดูปลอดภัยอยู่ตลอด การจัดการดูแลส่วนกลางต่าง ๆ ภายในคอนโดเป็นเรื่องที่สำคัญในการบริหารจัดการอาคาร อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งต้องมีการวางแผนการดูแลและการบำรุงรักษาตลอดเวลาเพื่อให้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีส่วนร่วมกันในอาคาร ใช้งานได้อย่างราบรื่นและประหยัดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา นอกจากนั้นยังต้องระบุสิ่งอำนวยความสะดวกที่จะดูแลและบำรุงรักษา เช่น ลิฟท์ สระว่ายน้ำ ฟิตเนส ฯลฯ และระบุระยะเวลาการดูแล ตรวจสอบ และบำรุงรักษา เพื่อให้การจัดการดูแลส่วนกลางเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2.Budget Management

การจัดการ Cost control และ Financial control เป็นกระบวนการที่สำคัญในการบริหารจัดการคอนโด เพื่อให้คอนโดของเรานั้นมีการจัดการรายได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประหยัดค่าใช้จ่ายอย่างมากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้

Cost control หมายถึงการควบคุมค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่าง ๆ โดยเน้นการลดต้นทุนในการซื้อสินค้าหรือให้บริการ โดยการจัดการ Cost control จะเน้นไปที่การลดค่าใช้จ่ายต่างๆ

Financial control หมายถึงการควบคุมรายได้และรายจ่ายต่างๆ โดยการจัดการ Financial control จะเน้นไปที่การวางแผนการเงินและการสร้างรายได้ เพื่อให้คอนโดมีความมั่นคงในการเงินและการเติบโตได้อย่างเหมาะสม

การจัดการ Cost control และ Financial control จะต้องมีการวางแผนและการตรวจสอบเป็นระยะเวลาที่สม่ำเสมอ เพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนและรายได้ของคอนโดเรานั้นมีความสมดุลในระยะยาว

3.Juristic Management

คือ การดูแลกฎระเบียบต่างๆ เพื่อที่จะรักษากฎระเบียบและนโยบายของคอนโดให้เป็นไปตามกฎต่างๆ ของคอนดดนั้นๆ ซึ่งการหน้าที่จะแบ่งตามนี้

-การกำกับดูแลกฎระเบียบและนโยบายต่างๆ ของคอนโด

-การกำหนดวะการประชุมวิสามัญต่างๆ

-การสร้างกิจกรรมตามประเพณี เช่น วันสงกรานต์ วันลอยกระทง

4.Environmental Management

การจัดการ Environmental Management หมายถึง การบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมในคอนโด มีความสำคัญอย่างมาก เนื่องจากการบริหารจัดการที่ดีสามารถช่วยลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและลดความเสี่ยงต่อคนอย่างมากในคอนโด

Energy conservation ภายในคอนโดเป็นเรื่องสำคัญที่ช่วยลดการใช้พลังงานและค่าใช้จ่ายในการดูแลคอนโด

Waste management การจัดการกับขยะต่างๆ ภายในคอนโด

Wastewater treatment การบำบัดน้ำเสีย

Green zone ในคอนโดคือพื้นที่ที่จัดสร้างขึ้นเพื่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกและสร้างสุขภาพที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัยในคอนโดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อสร้างความเป็นสิ่งแวดล้อมที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ

5.Security Operation

การจัดการ Security Operation ภายในคอนโดเป็นกระบวนการที่จัดการความปลอดภัยให้กับผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายในคอนโด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเข้าสู่พื้นที่คอนโดโดยไม่ได้รับอนุญาต ป้องกันการโจรกรรม และควบคุมการเข้าออกของบุคคลภายในพื้นที่เพื่อรักษาความปลอดภัย การจัดการ Security Operation ภายในคอนโดจะรวมถึงการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด (CCTV) การคัดกรองบุคคลที่เข้าออก การตรวจสอบและจัดการกับอุบัติเหตุ การบริหารจัดการเรื่องความปลอดภัยของอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมดภายในคอนโดอีกทั้งยังเป็นในส่วนของ Auditing เพราะความปลอดภัยนั้นไม่ใช่เฉพาะในส่วนของ รปภ. แต่ยังเป็นในส่วนของความปลอดภัยในส่วนของการเงินอีกด้วย

6.Building Technician

คือ ผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการดูแลและบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้การใช้งานเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและปลอดภัย โดยเทคนิคการบำรุงรักษาและการซ่อมแซมที่ถูกต้องจะช่วยลดความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับอาคารและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงการออกแบบและการติดตั้งระบบการทำงานต่างๆ เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบป้องกันอัคคีภัย ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต ฯลฯ

ทีมช่างของ Building Technician มีการอบรมและฝึกฝนเพื่อเพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลและบำรุงรักษาอาคารและสิ่งก่อสร้าง และมีการตรวจสอบความเข้าใจและความรู้เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของพวกเขาเป็นไปตามมาตรฐานและมีคุณภาพที่สูง

บริการการบำรุงรักษาอย่างต่อเนื่องเป็นศูนย์กลางของ Building Technician เพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับอาคารและสิ่งก่อสร้าง และส่งเสริมการซ่อมแซมก่อนที่จะมีการเกิดความเสียหายในอนาคต

อีกทั้งยังเกี่ยวกับ การเตรียมความพร้อมของคอนโดในกรณีฉุกเฉิน โดยมีการดูแลด้านความปลอดภัยและการดูแลเทคโนโลยีในอาคาร ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อดูแลและตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร รวมถึงเตรียมความพร้อมในกรณีฉุกเฉินอย่างรวดเร็ว เช่น การตรวจสอบและซ่อมแซมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ที่เสียหาย การดูแลซ่อมบำรุงอาคาร เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการตรวจสอบและดูแลด้านความปลอดภัย ในการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ และเตรียมการในกรณีฉุกเฉินที่อาจเกิดขึ้นได้ในทุกช่วงเวลา ซึ่งสามารถให้บริการตลอด 24 ชั่วโมงต่อวันได้ด้วยการมีคนดูแลเทคนิคและความปลอดภัยตลอดเวลา

𝐂𝐫𝐨𝐰𝐧 𝐑𝐞𝐬𝐢𝐝𝐞𝐧𝐜𝐞 ♛ บริหารและจัดการด้านงานอสังหาริมทรัพย์ในระดับ Luxury ครอบคลุมบริการทุกรูปแบบทั้ง ซื้อ ขาย และ เช่าคอนโด We provide you with a luxury class of Property Management and Property Agency. Everything you need at Crown Residence. 𝐂𝐨𝐧𝐭𝐚𝐜𝐭 𝐮𝐬 📞 Tel : 02-0810000 #propertymanagement #รักษาความปลอดภัย #รปภ #นิติบุคคล #บริหารงานคอนโด #บริหารงานอาคารชุด